Gemeente Den Haag

Waarom is jouw bedrijf participant van de Green Business Club Beatrixkwartier? 
De gemeente Den Haag is een van de founding partners van Green Business Club Beatrixkwartier. En is dus vanaf het eerste moment actief betrokken bij de lokale club. Als gemeente willen we graag door samen te werken verder komen, zeker als het gaat om verduurzamen. Een club als Green Business Club Beatrixkwartier kan een versneller en verbinder hierin zijn. Daarom is het essentieel dat dit soort netwerkorganisaties bestaan en heeft de gemeente een rol gespeeld bij de oprichting.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog? 
De gemeente Den Haag werkt zelf aan, en helpt haar inwoners bij het verduurzamen van de leefomgeving. Dat gaat niet alleen over vastgoed, maar er gebeurt ook veel op straat- en dakniveau. Denk aan het klimaatadaptief maken van schoolpleinen en winkelgebieden, en het subsidiëren van zonnepanelen en groene daken.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan de Green Business Club Beatrixkwartier hierbij helpen? 
Green Business Club Beatrixkwartier is de oren en de ogen van het zakelijk district Beatrixkwartier. Via de club kan de gemeente nog beter ontdekken wat er bij de huurders, pandeigenaren en gebruikers speelt, wat er nodig is om verder te komen en waar de hobbels en de kansen liggen.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij de Green Business Club Beatrixkwartier?
Niet alleen ben ik de contactpersoon vanuit de gemeente Den Haag voor Green Business Club Beatrixkwartier, maar ook één van de bestuursleden van de lokale club. Op die manier kan ik een nog betere sparringpartner en verbinder zijn tussen beide partijen.