CAK

Waarom is het CAK participant van de Green Business Club Beatrixkwartier? 
Als onderdeel van de Rijksoverheid vindt het CAK het belangrijk om maatschappelijke verantwoord te ondernemen. Wij houden rekening met de effecten van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Maar dat kunnen we niet alleen, we willen dit ook doen in verbinding met bedrijven en overheidsorganisaties in het Beatrixkwartier. Zo leren we van elkaar en nemen we samen verantwoordelijkheid.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog? 
Onze ambitie is dat onze bedrijfsvoering uiterlijk in 2030 klimaatneutraal is. Daarnaast focussen we ons op de principes van de circulaire economie, met zoveel mogelijk waarde behoud van grondstoffen, producten en materialen. We zijn nu reeds BREEAM gecertificeerd. Ook doen we mee met de Haagse Hub. Behalve op het vlak van milieu wensen we ons ook te verbreden op de thema`s mens en maatschappij.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan de Green Business Club Beatrixkwartier hierbij helpen? 
Green Business Club Beatrixkwartier is een platform dat bedrijven en overheidsorganisaties in het Beatrixkwartier met elkaar verbindt om te leren van elkaar en samen initiatieven te ontwikkelen. Samen staan we sterk om duurzaamheid in onze buurt vorm te geven en te overleggen met andere stakeholders zoals de gemeente.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij de Green Business Club Beatrixkwartier? 
Via het Haagse Hub project heb ik al kennis gemaakt met leden van Green Business Club Beatrixkwartier, dit heb ik als inspirerend ervaren. Het CAK volgt Rijksambities op het gebied van duurzaamheid, maar juist de samenwerking van partijen die in hetzelfde gebied gevestigd zijn geeft een aanvullende, concrete, impuls aan duurzaamheidsambities.