Green Business Club Beatrixkwartier bestaat uit een bestuur, een programmaraad, projectgroepen en een programmamanager. Pamela Logjes is de programmamanager.

De rol van de programmamanager is cruciaal. In 2020 nam Pamela Logjes het stokje over van Manje Meuleman. Zij waarborgt de continuïteit van de lopende projecten en levert input voor nieuwe projecten. In 2018 is Anke Kuipers aangetrokken voor het programma met betrekking tot verlevendiging. Het bestuur bestaat uit Arjen van ’t Klooster – MN , Mardi Brouwer – RVO, Sander Wallaart, – WTC The Hague en Susanne Kamp-Wagemans – FMO. Er vindt maandelijks overleg plaats om de lopende zaken te bespreken en de koers te bepalen. Het bestuur wordt hierin geadviseerd door de programmaraad welke bestaat uit afgevaardigden van alle participanten. Het programma met bijbehorende projecten wordt uitgewerkt in projectgroepen. Deze projectgroepen worden gecoördineerd door de programmamanager die tevens verantwoordelijk is voor de organisatie van evenementen en communicatie.


Uitvoeringsorganisatie

Pamela Logjes
Programmamanager

Bestuur

Arjen van ’t Klooster
Voorzitter

_
MN
Facility Manager


Sander Wallaart
Algemeen bestuurslid

_
CBRE
Senior Commercial Manager


Mardi Brouwer
Algemeen bestuurslid


RVO
Afdelingsmanager Facilitaire Zaken


Willem van Leeuwen
Algemeen Bestuurslid


FMO
Senior Facility Advisor