Stichting Green Business Club Beatrixkwartier is in 2014 opgericht door BAM, Bouwinvest, MN, PostNL en Gemeente Den Haag om het gebied te verduurzamen en verlevendigen. Door de lokale aanpak kan binnen bedrijven en in het gebied meer impact worden gemaakt.

GBC Beatrixkwartier legt een verbinding tussen het bedrijfsleven, overheden, bewoners, onderwijsinstellingen en andere organisaties om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en duurzame projecten op en voor het Beatrixkwartier te initiëren, stimuleren, ondersteunen en realiseren. Het verlevendigen van de kantorenlocatie is hierbij een belangrijke doelstelling.

Binnen de pijlers Mobiliteit, Energie en Verlevendiging Beatrixkwartier worden doelen geformuleerd, kennis gedeeld, business cases beschreven en uitgewerkt en gezamenlijke initiatieven ontplooid en geïmplementeerd. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de aanwezige expertise van de deelnemende partijen en wordt indien noodzakelijk mogelijk expertise ingehuurd.

Benieuwd naar de plannen van GBC Beatrixkwartier voor dit jaar? Bekijk dan het Jaarplan 2024!

Daarnaast deelt GBC Beatrixkwartier kennis met GBC Nederland en andere lokale Green Business Clubs door het gebruik van de GBC Kennisbank.

GBC Beatrixkwartier wordt gevormd door bedrijven en organisaties uit het gebied. Wilt u meer weten over onze participanten of wilt u zelf participant worden? Kijk dan hier.


Verduurzamen

Programmamanager Özlem Yalvaç gaat samen met participanten aan de slag met het verduurzamen en verlevendigen van het Beatrixkwartier.  Meer informatie is te vinden bij projectenTevens sluiten meer bedrijven uit het gebied zich aan.