Gepost door Green Business Club - Landelijk
2023/01/17 geplaatst in Energie

Nog meer impact: versneld energie besparen bij zes extra GBC’s

We starten het jaar krachtig: Green Business Club (GBC) Nederland heeft een subsidie vanuit de Energiebespaarcoalitie van het Ministerie BZK toegekend gekregen om de succesvolle aanpak ‘Versneld Energie Besparen’ in zes extra gebieden toe te passen. Zes lokale GBC’s gaan de versnelde aanpak voor juli 2023 doorvoeren.

Urgentie versnelde energiebesparing
Het uitrollen van de aanpak versneld energie besparen gaat direct van start en moet voor juli dit jaar zijn afgerond. De urgentie wordt door iedereen gevoeld, de noodzaak om energie te besparen is hoog. We zetten hiermee ook in op de ambities om in 2030 energieneutraal of Paris Proof te zijn. Dankzij de toegekende subsidie vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken, gaan de GBC’s Fascinatio, Beatrixkwartier, Gelderse Poort, Bunnik, Utrecht en Den Bosch direct aan de slag.

Lara Jongejans, projectmanager Energie: “Het is leuk om te zien hoe de zes nieuwe GBC’s met de versnelde energieaanpak aan de slag gaan. Met Amsterdam Zuidas en Rotterdam Centrum & Alexander hebben ze een krachtig voorbeeld. Hopelijk kunnen de clubs elkaar uitdagen om zo nog meer impact te maken en op vlakken samen op te trekken!”

Drietraps aanpak om energie te besparen
De succesvolle aanpak voor collectieve quick wins, is al in volle gang in de gebieden van GBC Zuidas, Rotterdam Centrum en Alexander & Amsterdam Sloterdijken. Concreet bestaat de aanpak uit een drietrapsraket van acties:

1. Lichten uit
Energiebesparing begint bij het voorkomen van verspilling. Een zichtbaar voorbeeld is onnodig brandende lichten. GBC Zuidas trapte afgelopen jaar af met ‘Zuidas doe(t) het licht uit’ en deelde indrukwekkende beelden van het gebied. GBC Amsterdam Sloterdijken omarmt ook de ambitie en is van start gegaan met ‘Sloterdijken doe(t) het licht uit’. Ook GBC Rotterdam Centrum & Alexander zijn aan de slag gegaan in hun regio met ‘Rotterdam doe(t) het licht uit’.

2. Klimaatsysteem duurzamer instellen
Hoewel ook het voorkomen van onnodige brandende verlichting zorgt voor energiebesparing, valt de echte impact te maken door aanpassingen aan de klimaatsystemen. Het slimmer en minder koelen en verwarmen van gebouwen, wordt onderzocht. Deze aanpak stimuleert bedrijven om maatregelen te nemen en faciliteert kennisdeling tussen organisaties hoe dit (intern) voor elkaar te krijgen.

3. Routekaarten
Het derde deel van de aanpak bestaat uit het opstellen van routekaarten voor een aantal kantoorgebouwen om inzicht in de huidige prestaties en kansen voor energiebesparing te vergroten. Zo ontstaat er over een tijd een portfolio aan routekaarten voor verschillende soorten gebouwen.

Meer informatie
Wil je meer weten over de aanpak om versneld energie te besparen? Neem contact op met projectmanager Lara Jongejans via lara@greenbusinessclub.nl.

Meer weten over het actienetwerk 15% GasTerug, haar manier van werken, de deelnemers, verschillende acties die plaatsvinden en concrete bespaartips? Kijk op ikzetookdeknopom.nl.

Kijk onderstaande video waarin Lara meer vertelt over deze energieaanpak bij het EZK-evenement op maandag 23 januari!