2022/06/30 geplaatst in Algemeen

Nieuwe link met Gemeente Den Haag

Voor GBCB is het belangrijk om de goede band met de gemeente te behouden. Niet alleen omdat ze een van de founding partners zijn, maar vooral omdat we dezelfde doelen nastreven op het vlak van een toekomstbestendige, groene en energieneutrale woon- werk- en leefomgeving. Als we goed met elkaar samenwerken kunnen we elkaar versterken in het behalen van die doelen.

Kennis delen en samenwerken
Om te investeren in die band zal een nieuwe kracht van de gemeente Den Haag aansluiten bij het bestuur van GBCB. Die nieuwe kracht is voor de club een oude bekende, namelijk voormalig programmamanager Pamela Logjes. Per 1 juli 2022 werkt zij voor de gemeente Den Haag als projectleider duurzame daken, en de band met GBCB zal ze dus behouden.
Pamela Logjes: “Het is waardevol om op deze manier betrokken te blijven bij GBCB, zo kan ik als bestuurslid mijn kennis doorgeven aan de nieuwe programmamanager en vanuit mijn rol bij de gemeente inspelen op de behoeften die leven in het zakelijk district. Met als doel om nog beter samen te werken.”

Nieuwe vacature
Deze verschuiving binnen GBCB betekent ook dat er binnenkort een nieuwe programmamanager aan de slag gaat. Wie zich voor het Haagse Beatrixkwartier gaat vastbijten in de thema’s energiereductie, afvalreductie, vergroening, mobiliteit en logistiek, hoor je binnenkort!