2021/04/20 geplaatst in Afval, Circulair

Nieuwe ambitie Zero Waste: 32% restafval

In maart kwamen de Green Business Club Den Haag Beatrixkwartier participanten bij elkaar tijdens een digitale Lunch & Learn-sessie: ‘Zero Waste, herijken & vooruitkijken’, onder leiding van Willem van Leeuwen, trekker van de projectgroep Afvalreductie en Facilitair Adviseur van FMO. De gevolgen van de lockdown op afvalreductie werden besproken en de gestelde doelstellingen en behaalde resultaten werden onder de loep genomen. Ook keken we vooruit en stelden we nieuwe doelen voor afvalreductie en afval scheiden om verdere invulling te geven aan de ondertekende ambitie uit 2018.

Het target van GBC Den Haag Beatrixkwartier voor 2020 was om met de deelnemende participanten uit te komen op 41% restafval. Dat hebben we helaas net niet gered. Het resultaat was 42%. Nu was 2020 een uitzonderlijk jaar waarin er minder gestuurd kon worden op afvalreductie en afvalscheiding. Ondanks dat dus een goed resultaat!

In 2021 staat afvalreductie ook weer vol op het vizier. Onze focus voor 2021 wordt: data verzamelen, afvalmaterialen specificeren (meer monostromen) en sturen op inkoop. Ons gezamenlijke streven voor eind 2021: 32 % aan reststromen (exclusief papier en karton). Een flinke ambitie!

De projectgroep afvalreductie bestaat uit: Iris Nijboer (WTC) Fleur Biesjot (WTC), Tijs Teusink (CAK), Peter van Boven (Belastingdienst), Hans van Ispelen (MN), Pauline Rasterhoff (MN) en natuurlijk Willem van Leeuwen (FMO). Voor de zomer zal er nog een kennissessie voor alle participanten worden georganiseerd om de voortgang van onze ambitie te monitoren.