2023/01/30 geplaatst in Algemeen

Maak kennis met onze nieuwe programmamanager: Özlem Yalvaç

Onlangs is de nieuwe programmamanager, Özlem Yalvaç, gestart bij Green Business Club (GBC) Den Haag Beatrixkwartier. Hoog tijd voor een korte introductie!

Özlem kun je iets over jezelf vertellen?
Ik ben Özlem Yalvaç, geboren en getogen in een natuurrijke omgeving in de regio Utrecht; waar duurzaam leven met de paplepel is ingegoten. Ruim 18 jaar woon ik met veel plezier in Den Haag, met mijn gezin vlakbij de Haagse HUB. In de opvoeding van de kinderen nemen we duurzaamheid mee in het dagelijkse leven. Denk aan het scheiden van afval, regelmatiger de fiets pakken en het meedenken over de duurzame herinrichting van een speeltuin in de wijk. Mijn passie en kracht ligt in het helpen van organisaties en samenwerkingsverbanden om maatschappelijke impact te realiseren. Samen met de betrokkenen kijk ik samen hoe we ons kunnen richten op het aanzetten van kalmte in de reis van ‘samen’ en af en toe een tussenstop met de vraag: “waar staan we?”.

Wat is jouw persoonlijke interesse/affiniteit met duurzaamheid?
Afgelopen jaren heb ik veel projecten en programma’s gedraaid waar onder andere duurzaamheidsthema’s binnen de drie O’s (onderwijs, overheid & ondernemers) en talentontwikkeling een onderdeel van was. Onze wereld wordt steeds complexer en de maatschappelijke uitdagingen steeds tastbaarder. We hebben geen ‘planet B’. De uitdaging ligt in verankering van duurzame activiteiten en het nemen van verantwoordelijkheid, zowel individueel als collectief. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht straks grote ondernemingen en organisaties om zich maatschappelijk te verantwoorden over de milieu impact en de sociale impact van hun bedrijfsactiviteiten. Dit vind ik een interessante ontwikkeling.

Wat wordt jouw rol als programmamanager?
Duurzaamheid, daar is visionair leiderschap voor nodig. GBC Den Haag Beatrixkwartier bestaat uit participanten die staan voor een duurzaam en toekomstbestendig Beatrixkwartier en hebben een gedeelde ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Mijn opdracht is om het programma naar een volgende fase te brengen, namelijk het versterken en verbinden van duurzame ambities en doelen van participanten. Tegelijkertijd werk ik met de club aan een verdere groei van GBC Den Haag Beatrixkwartier.

Wat houdt het in, waar ga je mee aan de slag?
Onze GBC kent op dit moment vier thema’s, namelijk: Afvalreductie, Energie, Logistiek/Mobiliteit en Vergroening/Verlevendiging. Het eigenaarschap van de projectgroepen ligt bij de participanten en de thematrekkers. Veel acties kun je zelf ondernemen, maar samen kom je verder zeg ik altijd. Ik ga de projectgroepen regelmatig aansporen om bij elkaar te komen, voortgang te monitoren en te delen. Ook ga ik kijken hoe we nog beter de Young Professionals uit het Beatrixkwartier kunnen laten aansluiten bij de thema’s die spelen in het gebied.