2021/04/23 geplaatst in Algemeen

Het jaarplan van Green Business Club Den Haag Beatrixkwartier staat online

Het jaarplan 2021 van Green Business Club Den Haag Beatrixkwartier staat online! Met het jaarplan geven we een visie op hoe we in 2021 onze ambities verder willen brengen. Dit doen we met behoud van nieuwe geleerde lessen en ontdekte waardes en op basis van een gezonde dosis flexibiliteit en creativiteit.

Het jaar 2021 wordt een jaar van herijken, verbinden en vooruitkijken. Samen met onze participanten willen we ook dit jaar stappen zetten op de verschillende thema’s. We werken samen toe naar de volgende doelen:

  • Met lokale bedrijven samen werken aan een energieneutraal Beatrixkwartier vóór 2030
  • Als collectief vol inzetten op afvalreductie en circulariteit
  • Zorgen voor een inspirerende, groene en klimaatdaptieve leef- en werkomgeving die goed en slim bereikbaar is.

Daarnaast is 2021 voor Den Haag en ook voor GBCB ‘het jaar van het dak’. Daarom laten we speciaal voor de participanten uit het gebied een Duurzame Daken Kansen Kaart ontwikkelen en worden er ook op bepaalde daken dakscans uitgevoerd.

Bekijk hier het volledige jaarplan. Tijdens de participantenvergadering op 20 mei zullen we hier samen met de participanten op reflecteren.