2022/11/07 geplaatst in Energie

Groene Koffertje symbolisch overhandigd op Duurzame Dinsdag: ‘Practice what you preach’

Op Duurzame Dinsdag (6 september) werd het ‘Groene Koffertje’ namens Team Duurzaam RVO, aangeboden aan Abdeluheb Choho, algemeen directeur. Dit om te vieren dat RVO het op één na hoogste niveau op de CO2-Prestatieladder heeft gehaald. De CO2-Prestatieladder helpt organisaties om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen. Door doelstellingen met maatregelen te monitoren kan de uitstoot uiteindelijk verminderd worden.

Niveau 4 van de CO2 prestatieladder
RVO wil het goede voorbeeld geven rond het Klimaatakkoord; daarom zijn ze sinds kort gecertificeerd op niveau 4 van de CO2 prestatieladder. Wat merkt de RVO’er hiervan?
“De CO2 footprint die RVO heeft, is het afgelopen jaar in beeld gebracht. De eerste drie niveaus zijn gericht op bedrijfsvoering. Dan gaat het om verbruik van de kantoren. Energie voor apparatuur en verwarmen en vliegreizen zijn grote uitstoters binnen ons bedrijf. Vliegreizen binnen Europa kunnen deels vervangen worden door treinreizen. Daarnaast richt RVO hun kantoren slimmer en efficiënter in, zodat er energie bespaard kan worden op de panden. Zo hoeft het licht en de kachel echt niet op alle verdiepingen aan te staan. Net als wat je thuis doet; dan zet je ook niet het licht en de cv aan op verdiepingen waar je niet werkt. De knop moet echt om, en daarom roept RVO alle medewerkers op zoveel mogelijk op energie te besparen. Practice what you preach.

Hierdoor ervaren de RVO’ers ook zelf waar ondernemers met kantoorpand en bedrijfsvoering tegenaan lopen. Juist door onze footprint en reductie zichtbaar te maken op onder andere de RVO- website en die van de SKAO die de CO2 prestatieladder registratie beheert.”

Niveau 5: uitstoot in de ketens
Nu op naar niveau 5; dat gaat over de uitstoot in de keten. Niveau 5 gaat over de uitstoot in de ketens waarbij RVO is betrokken en/of invloed op heeft qua emissie. Voor RVO zit de grootste uitstoot in de programma’s subsidies en regelingen die wij uitvoeren, op energie en stikstof transitie traject.

“Ter illustratie: dat geldt bijvoorbeeld voor de SE-beschikking waar wij aan mee werken door subsidieverstrekking en de impact die dat heeft voor de emissie-effecten in de keten. Vooralsnog is dat buiten beschouwing gelaten omdat RVO een uitvoeringsorganisatie is en daar geen invloed op heeft omdat het beleidskeuzes zijn. Als je in niveau 5 zit, moet je een autonome reductiestrategie hebben. RVO gaat hierin het voortouw nemen met een reductiebesparing waar RVO voor wil gaan staan. Dat impliceert dat we niet moeten afwachten maar dat RVO zelf een statement moet maken. Dat betekent ook dat RVO meer moet kwantificeren en registreren samen met de stakeholders in de keten om inzicht te creëren.”

Meer informatie
Wil je hier meer over weten? Neem contact op met Mardi Brouwer via mardi.brouwer@rvo.nl.