2023/10/22 geplaatst in Afval, Algemeen, Energie, Groen, Klimaatadaptatie, Mobiliteit

Geslaagde participantenbijeenkomst GBC Den Haag Beatrixkwartier

Tijdens onze Participantenbijeenkomst bij FMO op donderdag 12 oktober, te midden van de Week van Duurzaamheid, hebben onze participanten en geïnteresseerden onder leiding van onze voorzitter Arjen van ‘t Klooster en Özlem Yalvaç een oproep gekregen om hun ideeën voor het jaarplan 2024 (het 10-jarig bestaan van de club) in te dienen. Er werd ook stilgestaan bij de 9 jaar van Green Business Club in Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst bespraken we met elkaar waar we momenteel staan en wisselden we ideeën uit over de koers van GBC Den Haag Beatrixkwartier en de ontwikkelingen in het gebied.

SUP- wetgeving: inspiratie uit de praktijk
Willem van Leeuwen van FMO en Pauline Rasterhoff van MN hebben een presentatie gegeven over de Single Use Plastic (SUP)-wetgeving en hun aanpak voor het vervangen van wegwerpkoffiebekers in de praktijk. Aangezien plastic zwerfafval jaarlijks toeneemt en schadelijk is voor het milieu, streeft de overheid naar het verminderen van wegwerpplastic en het stimuleren van plasticinzameling en -recycling. Vanaf 1 januari 2024 is het gebruik van wegwerpbekers en -bakjes met plastic niet meer toegestaan. Er werden ervaringen gedeeld, waaronder het gebruik van ‘Bring Your Own’ (herbruikbare bekers) en de introductie van de FreshCup (compacte vaatwasser voor 1-2 kopjes), wat leidt tot waterbesparing. Het gebruik van eigen bekers, Billy Cups (bekers met statiegeld), en catering servies voor bezoekers werden ook besproken.

Sustainablity Challenge 2024: verduurzaming mobiliteit
Mardi Brouwer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) introduceerde de Sustainability Challenge 2024, gericht op het in kaart brengen van voertuigbewegingen in het gebied om doelgericht te kunnen sturen op verbeterde doorstroming en schone mobiliteit. In het eerste kwartaal van 2024 zullen studenten van de TU Delft, Erasmus Universiteit en Universiteit onderzoek doen naar vervoersbewegingen in het gebied. De samenwerking met het platform van TNO, data uit het gebied, GBC Beatrix Kwartier en RVO zal dit project verder vormgeven. Het Urban Strategy-platform van TNO, dat nieuwe situaties kan verkennen en integrale oplossingen voor complexe knelpunten biedt, werd gepresenteerd. De verwachte opbrengst omvat een leefbaardere stad door gerichte voorstellen voor bewoners, werknemers en pand/woning eigenaren.

Wil je meer weten over het Urban Strategy-platform van TNO? Klik hier

Klimaatadaptatie: groene en gele daken
Pamela Logjes en Abel Malschaert van de Gemeente Den Haag presenteerden de voordelen van groene- en gele daken, de noodzaak van klimaatadaptatie, en subsidiemogelijkheden voor bedrijven en bewoners. Den Haag beschikt over 17 vierkante kilometer extra ruimte op daken, vergelijkbaar met 340 keer het Malieveld of ruim 180 keer het Binnenhof. Deze ruimte kan worden benut voor diverse doeleinden, en de gemeente heeft dakenbeleid opgesteld om deze extra dakruimte op de juiste manier te benutten. Voorbeelden van initiatieven, zoals het waterbergend terras van WTC en zonnepanelen op de moskee Annour, werden genoemd. Naast duurzame voordelen voor dakeigenaren bieden groene daken ook isolatie en verkoeling. GBC Beatrix Kwartier heeft een duurzame daken kansenkaart laten maken voor de panden van deelnemers, waarmee inzicht wordt gegeven in de potentie van daken op het gebied van zon, groen en waterberging. Abel Malschaert informeerde deelnemers over de ambitie van de gemeente Den Haag om 50% van de daken sociaal geel en intensiever groen te maken. De gemeente wil dit bereiken door de verduurzaming van eigen vastgoed en het bieden van hulp via verschillende subsidieroutes (rijk, gemeente, fondsen).

Wil je meer weten over de subsidie voor klimaatadaptatie? Klik hier of mail pamela.logjes@denhaag.nl

Meer informatie
Meer weten, suggesties of input voor 2024? Neem contact op met Özlem Yalvaç via ozlem@greenbusinessclub.nl