2021/03/03 geplaatst in Algemeen, Groen, Levendigheid, Water

Green Business Club denkt mee over gebiedsagenda Beatrixkwartier

Gemeente Den Haag is bezig met de gebiedsagenda voor het Beatrixkwartier. In dit visiedocument worden het gewenste karakter van en de ambities en plannen voor het gebied beschreven. Participanten van Green Business Club Beatrixkwartier krijgen de kans actief mee te denken. Pamela Logjes was aanwezig bij de spiegeldagbijeenkomst begin 2021.

Het O-team (www.oteam.nl) zet ontwerpend onderzoek in om de opgave te analyseren, aan te scherpen en te voorzien van enthousiasmerende ideeën voor verdere uitwerking. Op deze manier ondersteunt het O-team gemeenten bij complexe ruimtelijke opgaven. Tijdens de spiegeldagbijeenkomst zijn de resultaten van de casus Beatrixkwartier gepresenteerd. De bureaus LOLA Landscape Architects en PosadMaxwan, in samenspraak met IF Technologie en Greenpass, hun presentaties over de opgave gegeven. De kracht van het ontwerpend onderzoek heeft zich daarin alvast bewezen. Participanten van GBC Beatrixkwartier waren hiervoor uitgenodigd. Progammamanager Pamela Logjes: “Voor ons een mooie kans in een vroeg stadium mee te denken en onze gezamenlijke duurzame ambities op en in de agenda te krijgen.”  Volgens planning legt de gemeente voor de zomer het concept ter inzage voor, om in het najaar de gebiedsagenda vast te stellen.

Complex

De ambitie voor het vergroenen en verduurzamen van de Utrechtsebaan is de drager van de gebiedsagenda Beatrixkwartier. De opgave is complex, veel keuzes moeten nog gemaakt worden. De aanpak, waarbij in een vroeg stadium de duurzaamheidsopgave wordt meegenomen, dient als voorbeeld voor andere gebiedsontwikkelingtrajecten in Den Haag.