2020/10/16 geplaatst in Energie

GBC Beatrixkwartier kiest voor wind

ENGIE analyseerde voor een aantal participanten van Green Business Club Beatrixkwartier hoe zij kunnen toewerken naar een Energieneutraal Beatrixkwartier vóór 2030 en presenteerde een routekaart. Naast energiebesparende maatregelen aan de gebouwen om zo het totale verbruik te reduceren, is er de wens de energievraag zo lokaal mogelijk en duurzaam op te wekken. Ook op dit vlak gaf ENGIE inzicht in de beste oplossingen.

Voor het reduceren van het eigen energieverbruik zette ENGIE per participant op een rijtje welke maatregelen – zowel operationeel als asset-gebonden – hieraan kunnen bijdragen. Er werd gekeken naar de grote installaties in de gebouwen en er zijn natuurlijke vervangmomenten in kaart gebracht. Zo heeft MN in de Zilveren Toren samen met de eigenaar ervoor gekozen in 2021 de huidige liftinstallatie, bouwjaar 1969, te vervangen voor een hybride systeem dat ten opzichte van het huidige elektra verbruik tot ca. 70% zal besparen.

Wat betreft de totale energievraag wordt op dit moment al een gedeelte van de energievraag duurzaam opgewekt binnen het gebied. PV-panelen zijn goed voor 0,5%, de warmte-koudeopslag (WKO) installaties voor 12%. Lokaal, dus binnen de grenzen van het Beatrixkwartier, is nog ruimte. Zo zijn er koppelkansen voor WKO installaties of is gebruik maken van restwarmte een mogelijkheid, maar dat levert nog steeds slechts een klein percentage van de benodigde energie op. Voor de totale energievraag van de panden zal dus in een breder gebied gezocht moeten worden naar duurzame energie bronnen.

Gezien de pijlen op 2030 gericht zijn, lijkt landelijk inkopen van duurzame energie de beste oplossing. Offshore windenergie is volgens het rapport van ENGIE het meest haalbaar en rendabel. FMO, een van de participanten heeft aandelen in een windmolen coöperatie in Noord-Holland via de Windcentrale dat sinds kort onderdeel is van ServiceHouse. Willem van Leeuwen, facilitair adviseur bij FMO: ‘Die investering moest toen ongeveer 85% van het jaarlijks energieverbruik van ons pand dekken. Tegelijk werd ingezet op energiebesparing, onder andere door LED verlichting. In 2019 oversteeg de door de windmolen opgewekte energie het jaarlijks energieverbruik van FMO.’

ServiceHouse is een innovatief bedrijf op het gebied van duurzame energie en mobiliteitsdiensten en biedt white label oplossingen voor energieleveranties. Tijdens een participantenvergadering ontstond het idee om gezamenlijk te gaan investeren in een windmolenpark om zo eigen duurzame energie op te wekken. ServiceHouse is gespecialiseerd in het onderzoeken van de mogelijkheden. Graag gaan we met elkaar en met deze partij aan de slag met deze ambitie! Neem contact op met Pamela Logjes – programmamanager.