2024/04/24 geplaatst in Algemeen, Organisatie

Even voorstellen: Diederik Rodenburg, nieuw bestuurslid GBC Den Haag Beatrixkwartier

Per 1 mei aanstaande treedt Diederik Rodenburg, werkzaam bij Rode Kruis Nederland, toe tot het bestuur van Green Business Club Den Haag Beatrixkwartier (GBCB). Als nieuw bestuurslid zal Diederik Rodenburg een cruciale rol spelen in het bevorderen van duurzame initiatieven binnen het Beatrixkwartier en de bredere regio Den Haag.

Diederik Rodenburg brengt een schat aan ervaring en expertise op het gebied van duurzame bedrijfsvoering met zich mee. “Door het contact met onze overburen, the Dutch Entrepreneurial Development Bank (FMO), zijn we participant van GBCB geworden,” vertelt hij. “Het programma van GBCB bestaat uit een aantal concrete onderwerpen met betrekking tot verduurzaming waar ik graag aan mee wil werken. Ik ben enthousiast om deel uit te maken van de Green Businessclub in Den Haag en bij te dragen aan de duurzame initiatieven van de club. Als participant van GBCB zie ik het als een belangrijke taak om samen te werken aan concrete doelen op het gebied van duurzaamheid.”

Met zijn benoeming als bestuurslid heeft Diederik Rodenburg heldere doelen voor ogen om de duurzaamheidsagenda van GBCB verder te bevorderen. Hij benadrukt het belang van regelmatige evaluaties om te bepalen of de gestelde doelen worden behaald en of er nieuwe onderwerpen moeten worden aangepakt. “Mobiliteit is één van de actuele onderwerpen waar ik graag aan wil bijdragen. Het is van belang dat we binnen onze organisaties en als GBCB- participanten samenwerken om duurzame oplossingen te vinden voor mobiliteitsvraagstukken.”

Tot slot richt Diederik Rodenburg zich op het vergroten van de betrokkenheid van bedrijven en stakeholders in het Beatrixkwartier en de omliggende gebieden van Den Haag. Hij benadrukt het belang van het actueel houden van de agenda en het stimuleren van samenwerking tussen de participanten van GBCB. “Dit is een collectieve inspanning,” concludeert Diederik Rodenburg. “Door samen te werken en elkaar te ondersteunen, kunnen we de duurzame ontwikkeling van het Beatrixkwartier en Den Haag als geheel bevorderen.”