2021/04/26 geplaatst in Geen categorie

Duurzame Daken Kansenkaart Beatrixkwartier

Een duurzaam Beatrixkwartier betekent ook een groen en klimaatadaptief Beatrixkwartier. Ruimte voor vergroening en klimaatadaptatie ligt op het grootste braakliggend terrein van de stad: de daken. Het dakoppervlak leent zich niet alleen voor het opwekken van energie, maar juist ook voor het opvangen van regenwater, het creëren van daktuinen en het kan zelfs een plek zijn om elkaar te ontmoeten.

Het dakoppervlak van het Beatrixkwartier biedt dus ruimte voor allerlei duurzame functionaliteiten. De kunst is om die functionaliteiten optimaal in te zetten, passend bij de uitdagingen van een gebied en de constructie van een pand. Om te onderzoeken wat de optimale kansen zijn gaat Green Business Club Beatrixkwartier in samenwerking met Stichting Rooftop Revolution de duurzame kansen in kaart brengen voor de panden van de participanten. Hoor meer over dit onderzoek en wat het betekent voor jouw pand tijdens de participantenvergadering.

Een Duurzame Daken Kansenkaart is een (interactieve) kaart die op gebiedsniveau per dak laten zien welke duurzame invulling het meest haalbaar, rendabel en voordelig is. Stichting Rooftop Revolution ontwikkelt deze kaarten in samenwerking met datatechnologie bedrijf Matrixian. Aan de hand van pandindicatoren, zoals bouwjaar, dakoppervlakte en platheid van het dak, en omgevingsindicatoren, zoals wateroverlast en hittestress, én gebiedsanalyses wordt een visualisatie gemaakt die in één oogopslag duidelijkheid geeft over de kansen en belemmeringen bij het benutten van het daklandschap.