2020/07/13 geplaatst in Geen categorie

De start van een nieuwe traditie voor GBC Beatrixkwartier: de eerste online change makers meeting

‘De economische ontwikkelingen worden bepaald door wat er om ons heen gebeurt.’ Norbert Hoogers, CEO van MN, opent de online Change Makers meeting, die georganiseerd werd door Green Business Club (GBC) Beatrixkwartier. ‘De situatie nu vraagt van ons anders te denken en te handelen, en extra ambitieus te zijn als het gaat om duurzaamheid.  Om duurzame stappen te blijven zetten is samenwerking en leiderschap nodig.’

Bestuurders van een aantal bedrijven gevestigd in het Beatrixkwartier (Nationale Nederlanden, FMO, McDermott, MN, CBRE, RVO, CAK) en de bestuursleden van GBC Beatrixkwartier kwamen donderdagochtend 9 juli digitaal bijeen voor het verder brengen van de duurzame ambities binnen de pijlers logistiek, mobiliteit, afvalreductie, vergroening en energiereductie. Want ook nu moeten we blijven investeren in een energieneutraal en gezond gebied. De bestuursleden van GBC Beatrixkwartier benoemden tijdens de meeting vier initiatieven binnen de bovengenoemde pijlers. Deze dienden als voer voor het gesprek. Al snel werd duidelijk dat er bij alle aanwezigen de behoefte leeft -misschien wel meer dan ooit- om kennis te delen, van elkaar te leren, knelpunten te belichten maar vooral te doen!

100% duurzaam
Niet alleen de verbinding, maar ook de gezonde competitie werd opgezocht. Het credo van MN is dat ze als organisatie voor 100% duurzaam gaan. Op het gebied van afvalreductie zijn ze al ver: nog maar 25% restafval! Marc Wijnands (plaatsvervangend directeur Financiën, Informatiemanagement en Facilitaire Zaken bij RVO) geeft aan op afvalvlak met RVO eigenlijk het beste jongetje van de klas te willen worden. Alleen niemand kan om FMO heen. Als Willem van Leeuwen (Senior Facility Services Advisor) vertelt dat zij op slechts 18% zitten, is de uitdaging begonnen.

Afvalreductie
Hiermee wordt meteen een initiatief benoemd dat op veel bijval kan rekenen. Alle aanwezige bestuursleden zoeken heel graag de samenwerking op als het gaat om afvalreductie. Volgens Michel Erades, Chief Operations Den Haag bij McDermott, liggen hier de meeste kansen. Gert Berntsen, Facility Manager bij hetzelfde bedrijf, geeft aan: ‘Afvalreductie begint bij preventie.’ En daarin is data key, wordt vanuit FMO en RVO aangevuld. Dus krijgen alle bestuurders huiswerk mee: verzamel zo veel mogelijk data, stel doelen en dan zo snel mogelijk weer bij elkaar komen.

Mobiliteit & Logistiek
Ook mobiliteit & logistiek is een hot topic. De veranderende werkvorm (kantoor vs. thuis) biedt ruimte voor maatregelen die bijdragen aan verduurzaming. Bij de aanwezigen is er op dit vlak soms verschil in koers, maar er is een gezamenlijke ambitie, namelijk: de verschillende mobiliteitsvragen naast elkaar leggen om zodoende te leren, te delen, en de knelpunten weg te nemen. Danny Klappe, HR directeur bij FMO, ziet een kans om te verscherpen als het gaat om het terugdringen van leaseauto’s en internationale reizen. Dat is tevens de ambitie van Johan Maas (plaatsvervangend Algemeen directeur RVO). Ook het verder uitwerken van mobility as a service, en ontwikkeling via de online omgeving (bv. e-learning) nemen nu een vlucht. Kortom, het werkmilieu kan écht op korte termijn anders en duurzamer ingericht worden.

Haags Hub
Ook de Haagse Hub wordt benoemd als belangrijke kans binnen deze pijler. Van de participanten van GBC Beatrixkwartier heeft onder andere McDermott zich al gecommitteerd aan SimplyMile. Hun leveranciers zijn al gevraagd om hier afspraken over te maken. Voorzitter Arjen van ’t Klooster (Manager Facilitair Bedrijf en Inkoop MN) nodigt uit tot het delen van de leveranciers om zodoende samen verder op te trekken.

Van individueel naar gezamenlijk
Dit brengt de bestuursvoorzitter op nog een belangrijk punt. Hij geeft aan dat er een aantal partijen gevestigd in het Beatrixkwartier nog niet aangesloten zijn: ‘Als we efficiënt stappen willen zetten, zullen we zoveel mogelijk bedrijven uit het gebied bij de plannen moeten aanhaken. Niet alleen om de gezamenlijke duurzame ambities te behalen, maar juist óók de individuele.’ Bestuurslid Marc Wijnands bevestigt dit: ‘We lopen tegen de grenzen van onze individuele mogelijkheden aan, dus we moeten de verbinding zoeken.’ Alle aanwezigen erkennen de toegevoegde waarde van het collectief en dragen graag bij aan verbreding van het netwerk.

Groen
Op driekwart van de meeting is het zeker dat twee initiatieven een concreet vervolg krijgen door de inspanning en commitment van de aanwezigen, maar Norbert Hoogers is ambitieus en wil graag nog een initiatief verder brengen dit jaar: ‘Ik ga voor meer groen, dat moeten we toch ook samen kunnen realiseren?’ Op dat vlak is het onder andere van belang om samen met de gemeente Den Haag een volgende versnelling te vinden. ‘Er liggen prachtige plannen voor de lange termijn,’ dat bewijst de onlangs door de gemeente aan de participanten gepresenteerde ‘Gebiedsagenda Beatrixkwartier’, ‘maar we kunnen nú al beginnen met vergroenen, zeker als we elkaar daarin versterken.’ Aldus Susanne Kamp-Wagemans (Manager Facility Services bij MN).

Vervolg
Als het bijna tijd is om uit te loggen blijkt dat er nog veel meer initiatieven zijn die gezamenlijk opgepakt kunnen worden. Zo wordt bijvoorbeeld het weer verbinden van de vele young professionals in het gebied nog genoemd. ‘De energie die online voelbaar is om aan de slag te gaan moeten we niet verliezen.’ Vindt Norbert, dus stelt hij voor om elkaar direct na de zomer weer te ontmoeten. Digitaal. Dat is bewezen een vruchtbare vorm van werken. En hij geeft nog mee: ‘Overigens, de gezamenlijke duurzame doelen die we stellen voor op kantoor, nemen we nu automatisch ook mee naar huis. Aangezien thuis werken voor velen een structurele plek in ons leven gaat krijgen.’

GBC Beatrixkwartier bedankt al haar participanten voor het meewerken aan en het aanwezig zijn bij deze waardevolle meeting!

Meer info en aanmelden voor de volgende change makers meeting: pamela@greenbusinessclub.nl