2018/09/24 geplaatst in Logistiek, Mobiliteit

Beatrixkwartier werkt aan logistieke hub

Bedrijven in het Beatrixkwartier onderzoeken samen de mogelijkheid krachten te bundelen voor het transport van in eerste instantie facilitaire goederen in het gebied. Door Djinny Logistiek wordt in samenwerking met Bereikbaar Haaglanden en Rijnland verder onderzocht hoe het transport kan verlopen via een eigen hub bij het Forepark aan de rand van Den Haag.

Doelstelling is nog voor het einde van het jaar een start te maken met dit project waarmee het aantal logistieke ritten in de binnenstad van Den Haag wordt gereduceerd. Door een overslagpunt te creëren aan de rand van de stad, kunnen goederen efficiënt en schoon in minder ritten te stad ingereden worden, zo wordt het aantal bewegingen gereduceerd. Een schonere en rustigere stad gecombineerd met een efficiëntere goederenstroom zullen de minimale resultaten zijn.

Ook andere Green Business Club zijn bezig met dit thema. Begin 2018 heeft GBC Utrecht Centraal de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek ondertekent, GBC Zuidas volgde met ondertekening tijdens het CEO-ontbijt 23 mei jl. De lokale organisaties wisselen onderling waar nodig kennis uit over de aanpak.

Wilt u samen met MN, PostNL, het WTC The Hague, McDermott en Nationale Nederlanden koploper zijn in het Haagse Beatrixkwartier? U bent van harte welkom. Neem contact op met programmamanager Manja Meuleman (manja@greenbusinessclub.nl).