Laden Evenementen

Presentatie gebiedsagenda Beatrixkwartier

Gebiedsagenda Beatrixkwartier

Het Beatrixkwartier is onderdeel van het CID en wordt beleidsmatig ingesloten door de Gebiedsagenda’s Policy Campus Centraal en Campusboulevard aan de noordzijde en de Gebiedsagenda Den Haag Laan van NOI aan de zuidzijde. De strategische ligging van dit gebied in Den Haag en verschillende initiatieven maken dat een verdiepingsslag voor dit deel van het CID gewenst is. De gebiedsagenda voor het Beatrixkwartier borduurt voort op de structuurvisie van het CID en de daarin beschreven thema’s en opgaven. De structuurvisie ligt momenteel hier ter inzage (tot begin juni).

De verdiepingsslag wordt vormgegeven door het gebied vanuit de infrastructurele dragers van het CID die het gebied doorkruizen of eraan grenzen te bekijken (i.e. de Beatrixlaan, Schenkkade-Weteringkade, Prins Bernhardviaduct en de Utrechtsebaan). Met de gebiedsagenda wordt een gebiedsperspectief geformuleerd dat de ruimtelijke en programmatisch ambitie voor het gebied weergeeft en de samenhang laat zien tussen de afzonderlijke initiatieven en ontwikkelingen. Planvorming en procedures worden middels de gebiedsagenda gestroomlijnd.

 

Bijeenkomst met Green Business Club Den Haag Beatrixkwartier

De gemeente licht op 15 juni om 14.00 toe welke kwaliteiten en knelpunten het gebied kent, de kansen die er liggen om het Beatrixkwartier ook op de lange termijn van waarde te laten zijn binnen het CID en voor de stad Den Haag als geheel. Hoe gaan we om met de opgaven die er liggen op het gebied van woon-, werk-, en voorzieningenprogramma, vergroening en verduurzaming? Maar ook de positie en toekomst van de Utrechtsebaan, Beatrixlaan en Schenkkade in de stad. Tijdens de bijeenkomst willen wij jullie meenemen in deze studie tot nu toe en de eerste resultaten delen, welke als basis dienen voor de op te stellen gebiedsagenda. Jullie vragen en input zijn zeer welkom!

Meer weten? Neem dan contact op met Pamela Logjes via pamela@greenbusinessclub.nl

Meer Evenementen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.