Laden Evenementen

Online Change Makers Meeting Beatrixkwartier

Al vijf jaar lang bundelen bewoners, bedrijven en de overheid hun krachten om te werken aan een gedeelde ambitie: het Beatrixkwartier energieneutraal voor 2030. Om dit doel te bereiken zijn al veel mooie stappen gezet. Zo is er op het gebied van mobiliteit een looproutekaart ontwikkeld om wandelen en het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren. Om energiereductie te bewerkstelligen is het energiegebruik in kaart gebracht. Om aan efficiënte logistiek te werken kwam er een Haagse Hub en het pop-up park zorgde voor levendigheid in de buurt.

De afgelopen periode heeft ons laten zien dat we anders kunnen werken, maar ook dat het nodig is om anders met het klimaat om te gaan. De economie stilleggen om de klimaatdoelen te behalen is wel het laatste wat we willen. Met deze nieuw opgedane ervaring meegenomen is het nu tijd een volgende stap te zetten om onze gezamenlijke doelstelling te behalen:  Een energieneutraal Beatrixkwartier in 2030!

Op 9 juli gaan CEO’s en bestuurders van participanten van GBC BEatrixkwartier met elkaar in gesprek. We delen onze kennis en ambities binnen de vier pijlers van de Green Business Club Beatrixkwartier: energie, afval, mobiliteit/logistiek en vergroening. Deze ambities vertalen we tijdens de bijeenkomst in concrete actiepunten. Centraal hierbij staat de goede samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven om het Beatrixkwartier te activeren duurzame gedachten om te zetten in duurzame daden.

Meer Evenementen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.