Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Energieneutrale gebieden: Afsluiting bij GBCU-Cafe

Utrechtse Stationsgebied

Vanaf 11 april organiseert Green Business Club Nederland de symposiumreeks 'Van Ambitie tot Aanpak: Energieneutrale gebieden' om zo concreet mogelijk handvatten te bieden om te komen tot een energieneutraal gebied. Op 19 mei vindt de afsluiting plaats tijdens het GBCU-Café. Onder leiding van Mieke van Eerten-Jansen, projectleider Energie bij Green Business Club Utrecht Centraal, presenteren... Read more »

Projectgroep: Zero Waste

volgt

In deze projectgroep van Green Business Club Beatrixkwartier staat het thema Zero Waste centraal. Hoe gaan we om met ons afval, via welke stroom komt het afval op de juiste plek terecht en hoe zorgen we ervoor dat we zo min mogelijk afval produceren? Veel best practices op dit gebied worden gedeeld en besproken in... Read more »

Bestuursvergadering juni 2022

Online

Maandelijks komt het bestuur van Green Business Club Beatrixkwartier bijeen om alle ontwikkelingen binnen de club te bespreken. Hieruit volgen dan belangrijke beslissingen om het dagelijkse bestuur van de club richting te geven en om de bestuursleden naar hun input te vragen. Meer weten over deze bestuursvergadering? Neem contact op met programmanager Pamela Logjes via pamela@greenbusinessclub.nl.

GBC x VANG Buitenshuis | Swill: voorkomen is beter dan verwerken

Online

Op 23 juni vindt de tweede kennissessie, georganiseerd door Green Business Club (GBC) Nederland in samenwerking met VANG Buitenshuis plaats. Voorkomen is beter dan verwerken. Dit geldt zeker als het gaat om organisch afval, zoals GF/e en SWILL. Veel bedrijven zetten in op preventie van voedselverspilling, maar wat werkt en wat niet? Kom dan naar... Read more »

Duurzame dakenlunch 2022 (Datum n.t.b.)

WTC The Haque/Donna

Als vervolg op het onderzoek naar de duurzame potentie van het dakoppervlak in het Beatrixkwartier en de overhandiging van de duurzame daken kansenkaart aan wethouder duurzaamheid Liesbeth van Tongeren, organiseert GBCB in het najaar een dakenlunch over duurzame dakbenutting. Graag nodigen we bestuursleden, CFO’s, voorzitters en pandeigenaren uit voor een duurzame lunch bij Donna in... Read more »

Green Business Club Safari 2022

GBC Eindhoven Spoorzone

Na online, op afstand of helemaal niet samenkomen, kan de verrekijker uit de kast: we gaan weer op Safari! Oftewel, inspiratie opdoen en elkaar ontmoeten tijdens de zesde editie van dit evenement waarbij we een kijkje nemen bij een van de 16 lokale Green Business Clubs (GBC). Participanten en samenwerkingspartijen zijn dit jaar welkom bij... Read more »

Kennissessie Energiebesparen: Case ING – Klimaatinstellingen

Online

Er is een drieledige aanpak voor kantoorgebieden om op korte termijn energie te besparen: de urgentie is groter dan ooit. Onderdeel van die aanpak is het efficiënter en duurzamer instellen van klimaatsystemen. Temperatuur in de winter omlaag, in de zomer omhoog en goed kijken naar tijds-en daginstellingen. Ronald Lazet, Senior Project & Verandermanager bij ING, deelt... Read more »

Kennissessie regelgeving: CSRD

Online

Om bij te dragen aan het Parijse Klimaatakkoord moeten veel Zuidasbedrijven vanaf 2024/2025 verplicht rapporteren over duurzaamheidsbeleid. Deze EU-wetgeving wordt Corporate Sustainability Reporting Directive genoemd. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een nieuwe richtlijn die organisaties vanaf 2024/2025 verplicht te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Om vanaf 2024/2025... Read more »

Participantenbijeenkomst GBC Den Haag Beatrixkwartier

FMO the Dutch entrepreneurial development bank

Hierbij nodigen wij u uit voor de volgende Participantenvergadering op 17 november a.s. vanaf 15:00 uur met aansluitend een netwerkborrel. ‘Samen versnellen’, dat is het thema waar we mee door willen, met meer inzet op korte en lange termijn successen. Hoe gaan we om met het verzoek van de overheid om de ‘kachel lager te zetten’... Read more »

Kennissessie Energiebesparen: Case ABN AMRO – Lichten uit

Online

Er is een drieledige aanpak voor kantoorgebieden om op korte termijn energie te besparen: de urgentie is groter dan ooit.  Het aanpakken van zichtbare energieverspilling is daar onderdeel van. Dit heeft naast besparingswaarde ook enorme symbolische waarde. Green Business Club (GBC) Zuidas trapte af met onder andere de campagne Zuidas doet het licht uit, gevolgd... Read more »

Kennissessie koffiebeker GBC X VANG

Online

Een digitale kennissessie georganiseerd door Green Business Club Nederland i.s.m. VANG Buitenshuis, de derde in een reeks (#1 Zero waste: communicatie & gedrag en #2 Swill: voorkomen is beter dan verwerken). Ditmaal over de koffiebeker! De wegwerpkoffiebeker: voor iedereen die zich bezighoudt met afval & circulariteit binnen de dienstensector een neverending story... Niet gek, als... Read more »

Kennissessie CO2-rapportage personenmobiliteit GBC X NS

Online

Vanaf januari 2024 zullen bedrijven met meer dan honderd medewerkers moeten rapporteren over de CO2-uitstoot van de zakelijke reizen en het woon-werkverkeer. Hoe kan je dit als werkgever nu eenvoudig doen?  Green Business Club (GBC) Nederland en Nederlandse Spoorwegen (NS) organiseren gezamenlijk op donderdag 16 november een digitale kennissessie over dit onderwerp waarin de regelgeving... Read more »

Symposium: Van Ambitie tot Aanpak – Klimaatadaptatie

CIRCL Amsterdam

Met grillige piekbuien, droogte en hittestress zijn de gevolgen van klimaatverandering steeds zichtbaarder. Lokale Green Business Clubs (GBC’s) richten hun programma in met projecten die klimaatverandering moeten tegengaan (minder CO2 uitstoot), maar ook klimaatadaptatie staat bij veel lokale GBC’s en soortgelijke samenwerkingsverbanden steeds hoger op de agenda. De uitdaging hierbij: welke maatregelen kunnen genomen worden en... Read more »

Werksessie projectgroep Zero Waste

FMO the Dutch entrepreneurial development bank

Op 23 februari komt de projectgroep Zero Waste bij elkaar voor een werksessie. Tijdens deze sessie presenteert RVO hun aanpak omtrent plastic bekertjes ter inspiratie voor de projectleden. Tevens worden doelen bepaald voor dit jaar en opgehaalde data restafval besproken. Vanaf 12:45 is het mogelijk om aan te schuiven bij de lunch en vanaf 13:00... Read more »

Participantenbijeenkomst GBC Den Haag Beatrixkwartier

MN, Pr. Beatrixlaan 15, Den Haag

Op 23 maart vindt de volgende participantenbijeenkomst van Green Business Club (GBC) Den Haag Beatrixkwartier plaats. In het kantoor van MN komen de participanten bij elkaar en krijgen een update over de ontwikkelingen binnen de club. De participantenbijeenkomst is van waarde voor duurzaamheidsmanagers, inkopers, logistiek, facility en HR managers, bestuurders en iedereen binnen het bedrijf... Read more »

Stadsevent: Samenwerken aan een duurzame toekomst voor Den Haag

Brouwerij De Prael Den Haag Esperantoplein

Heb je ook een groen (en geel) hart? En krijg je er energie van om samen iets te doen voor een duurzame Haagse toekomst? De Gemeente Den Haag nodigt jou graag uit voor het stadsevent ‘Samenwerken aan een duurzame toekomst voor Den Haag’! Wanneer   Vrijdag 21 april | 15.00 – 18.00 uur Waar  Brouwerij De Prael Den... Read more »

Kennissessie Afvalpreventie GBC x VANG

Online

Een digitale kennissessie op 11 mei 2023 van 10:00 tot 11:30 georganiseerd door Green Business Club Nederland i.s.m. VANG Buitenshuis, de vierde in een reeks (#1 Zero waste: communicatie & gedrag en #2 Swill: voorkomen is beter dan verwerken en #3 De koffiebeker). Ditmaal gaat het over afval preventie! De route naar Zero Waste is... Read more »

Online kennissessie EU-Taxonomy (in relatie tot SFDR en CSRD)

Online

CSRD, EU-Taxonomy, SFDR; de wet- en regelgeving rondom verduurzaming wordt steeds complexer en uitgebreider voor bedrijven. Green Business Club (GBC) Nederland organiseert in 2023 i.s.m. een aantal partners een reeks online kennissessies om participanten van alle 17 GBC's hierin te ondersteunen met kennis en mogelijkheden. Om te beginnen met een sessie verzorgd door landelijk GBC-partner... Read more »

Eindpresentatie Gebouwenscans GBC Beatrixkwartier

FMO the Dutch entrepreneurial development bank

Afgelopen periode heeft Equans in opdracht van Green Business Club (GBC) Beatrixkwartier data verzameld bij drie verschillende kantoor- participanten. Hoewel ook het voorkomen van onnodige brandende verlichting zorgt voor energiebesparing, valt ook impact te maken door aanpassingen aan de klimaatsystemen. Equans presenteert deze middag de resultaten van het onderzoek in een adviesrapport (de gebouwenscan, pandpaspoort)... Read more »

Multifunctionele daken – wie financiert wat?

Rooftop Bleyenberg Grote Markt 10, Den Haag

Hoe te komen tot een financieel instrumentarium voor de ontwikkeling van multifunctionele daken? Groene daken, zonnedaken, verblijfsdaken. Vaak wordt als eerste gedacht aan subsidies, maar een volwassen dakenlandschap met verschillende soorten dakgebruik vraagt om meerdere vormen van financiering. Zeker wanneer je zowel de kosten als de baten voor vastgoedeigenaren kunt kwantificeren. Het Nationaal Dakenplan (NDP)... Read more »

Kennissessie Verwerking SWILL | GBC x VANG Buitenshuis

Online

Een digitale kennissessie georganiseerd door Green Business Club Nederland i.s.m. VANG Buitenshuis, de vijfde in een reeks. Ditmaal over het nut en de noodzaak van het verwerken van swill/GFE (groente-fruit-eten). Zo kan deze natte fractie omgezet worden naar energie of bodemverbeteraar. Bedrijven die meer dan 200 kilo organisch afval per week produceren zijn verplicht deze... Read more »

Participantenbijeenkomst GBC Beatrixkwartier

FMO the Dutch entrepreneurial development bank

Op 12 oktober staat de volgende participantenbijeenkomst op de planning. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de lopende projecten en kijken we vooruit! De participantenbijeenkomst is van waarde voor duurzaamheidsmanagers, inkopers, logistiek, facility en HR managers, bestuurders en iedereen binnen het bedrijf die wil en kan bijdragen aan de duurzame versnelling. Dus wees welkom om collega’s... Read more »

Nationale Klimaatweek

Nationale Klimaatweek is dit jaar van 30 oktober t/m 5 november 2023. We moedigen burgers, bedrijven en gemeenten aan om iets te doen voor een beter klimaat. Dat doen we tijdens deze week, maar ook de rest van het jaar. Het klimaat heeft jou het hele jaar nodig. Je kunt ieder moment beginnen aan een bewuster... Read more »

Lunch & Learn webinar: Groen, groener of groenst?

Online

De komende jaren gaan alle bedrijven aan de slag gaan met een groen beleid. Sommigen omdat het door (nieuwe) wetgeving wordt afgedwongen, anderen omdat ze dat vanuit een intrinsieke motivatie doen. Hoe dan ook: vergroenen staat op de HR-agenda! Zuid-Holland Bereikbaar organiseert op vrijdag 3 november een webinar voor alle werkgevers, HR-functionarissen, Facilitair functionarissen en... Read more »

Kennissessie CO2-rapportage personenmobiliteit GBC X NS

Online

Vanaf januari 2024 zullen bedrijven met meer dan honderd medewerkers moeten rapporteren over de CO2-uitstoot van de zakelijke reizen en het woon-werkverkeer. Hoe kan je dit als werkgever nu eenvoudig doen?  Green Business Club (GBC) Nederland en Nederlandse Spoorwegen (NS) organiseren gezamenlijk op donderdag 16 november een digitale kennissessie over dit onderwerp waarin de regelgeving... Read more »

Lunch & Learn webinar: Hoe organiseer je een Fiets naar je Werkdag

Online

Veel werkgevers stimuleren dat hun medewerkers fietsen naar het werk. Logisch want daar zijn veel voordelen aan verbonden. Op vrijdag 8 december organiseert Zuid Holland Bereikbaar een Lunch & Learn webinar over hoe je een 'fiets naar je werkdag' organiseert. Fietsen naar je werk, daar zijn vele voordelen aan verbonden: Het levert meer op dan... Read more »

Kennissessie Koffie #3 / Melk of plantaardig alternatief?

Online

De havercappu’s zijn voor veel mensen al niet meer weg te denken, voor anderen gaat er niks boven een latte macchiato met melk. Of je nou al een overtuigd aanhanger bent van plantaardige melk of gewoon nieuwsgierig naar de mogelijkheden, deze kennissessie zal laten zien hoe de voetafdruk van een cappucino omlaag kan. Samen met... Read more »

Cheers & Learn nieuwjaarsbijeenkomst

Online

Hef virtueel het glas met ons op het nieuwe jaar richting een duurzamer Beatrixkwartier. Op 18 januari van 12:00 - 13:00 uur vindt de Cheers & Learn bijeenkomst plaats voor participanten en andere geïnteresseerden waarin we een doorkijkje geven op de accenten in 2024. Programma Wordt geïnspireerd door een keynote van Sander Wallaart namens Bouwinvest/CBRE,... Read more »

Kennissessie Koffie #4 / Vitaliteit

Online

Er is in de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor de gezonde en verantwoordde werkplek. Zit je wel goed, beweeg je wel genoeg, voel je je mentaal in staat je werk goed uit te voeren? Maar ook: voel jij verbinding met jouw collega’s en zit jij op je plek in het team? Dit leunt op... Read more »

Kennissessie Koffie #5 / Zero Waste Koffiebeleving

Online

Achter een kopje koffie zit aardig wat gebruik van materialen die op een gegeven moment in het afval eindigen: koffiedroes, een omzak voor de bonen, een bekertje, de koffiemachine en het meubel waar die op staat. Voor al deze stromen aan afgedankt materiaal zijn er verbeterslagen te maken, en daar wordt al aan gewerkt. Hoe... Read more »