2020/03/20 geplaatst in Geen categorie

Aanpak komende weken (Update COVID-19) | Zorg goed voor elkaar!

De organisaties in ons netwerk worden allemaal in meer of mindere mate geraakt door de maatregelen om snelle verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan: soms in de core business, maar sowieso in de bedrijfsvoering. Dit nog los van de mensen werkzaam bij deze bedrijven, die misschien ook persoonlijk geraakt worden. Spannende tijden, zacht uitgedrukt. Ook voor Green Business Club en de verschillende projecten, vraagt deze tijd om aanpassingen.

Projecten als het reduceren van zakelijk vliegverkeer, een E-bike Try-out, of mensen verleiden tot thuiswerken, lijken plotsklaps – tijdelijk – niet meer relevant te zijn. Geplande bijeenkomsten, bedoeld om kennis te delen of op feestelijke wijze een nieuwe GBC te lanceren, zijn in ieder geval tot 6 april niet aan de orde. Tegelijkertijd ligt er voor de uitvoeringsorganisaties voldoende werk in de voorbereiding en uitvoering van lopende projecten.

Participantenbijeenkomst
Voordat het hele land in deze fase van onrust belandde, bespraken de leden van GBC Beatrixkwartier tijdens de participantenbijeenomst de status van een aantal van die projecten. Zo gaf Maurice Goudsmith (RVO) inzicht in de resultaten van het afvalreductie-programma, en deelde Suzanne Debrichy (Post NL) de ins out over de onlangs geopende logistieke hub. Verder werd onze nieuwe participant CAK officieel welkom geheten. Natuurlijk gaven we ook vorm aan de ambities voor de toekomst, die voornamelijk gingen over vergroening, verbinding, slim delen en mobiliteit.

Logischerwijs zijn nu plotseling hele andere, tot voor kort onbekende zaken even prioriteit. De focus ligt voor veel bedrijven op het vinden van een weg in deze fase van onrust. Dat neemt niet weg dat programmamanager Pamela Logjes bereikbaar is voor vragen, suggesties, of andere zaken.

Earth Hour
Meerdere organisaties, waaronder MN, doen dit jaar mee met Earth Hour op zaterdag 28 maart. WNF, de organisatie achter het initiatief, heeft besloten wel door te gaan met Earth Hour, maar in aangepaste vorm. Bedrijven kunnen zich nog steeds aanmelden door te mailen naar Nina van den Berg.

PrintLess Contest
Op 31 maart zou de landelijke PrintLess Contest van Green Business Club Nederland van start gaan. Afgelopen jaar deden twintig bedrijven door heel Nederland mee, maanden lang werd er tegen elkaar gestreden voor een zo groot mogelijke printreductie. In 2019 won FMO, participant van GBC Beatrixkwartier de competitie, ook deed jaar meldde zij zich aan. Op dit moment starten is geen mogelijkheid. Projectmanager Lotte Gottschal is met partners in overleg over een mogelijk alternatief.

De belangrijkste boodschap: wees voorzichtig, blijf gezond en zorg goed voor elkaar.