2020/07/04 geplaatst in Algemeen

9/7 | Online Change Makers Meeting Beatrixkwartier

Donderdag 9 juli gaan CEO’s van bedrijven in het Haagse Beatrixkwartier met elkaar in gesprek. Welke waardes van de afgelopen tijd kunnen we meenemen naar de toekomst, die ervoor kunnen zorgen dat de duurzame ambities van GBC Beatrixkwartier gerealiseerd worden?

Al vijf jaar lang bundelen bewoners, bedrijven en de overheid hun krachten om te werken aan een gedeelde ambitie: het Beatrixkwartier energieneutraal voor 2030. Om dit doel te bereiken zijn al veel mooie stappen gezet. Zo is er op het gebied van mobiliteit een looproutekaart ontwikkeld om wandelen en het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren. Om energiereductie te bewerkstelligen is het energiegebruik in kaart gebracht. Om aan efficiënte logistiek te werken kwam er een Haagse Hub en het pop-up park zorgde voor levendigheid in de buurt.

De afgelopen periode heeft ons laten zien dat we anders kunnen werken, maar ook dat het nodig is om anders met het klimaat om te gaan. De economie stilleggen om de klimaatdoelen te behalen is wel het laatste wat we willen. Met deze nieuw opgedane ervaring meegenomen is het nu tijd een volgende stap te zetten om onze gezamenlijke doelstelling te behalen:  Een energieneutraal Beatrixkwartier in 2030!

Tijdens de online meet-up delen we onze kennis en ambities binnen de vier pijlers van GBC Beatrixkwartier: energie, afval, mobiliteit/logistiek en vergroening. Deze ambities vertalen we tijdens de bijeenkomst in concrete actiepunten. Centraal hierbij staat de goede samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven om het Beatrixkwartier te activeren duurzame gedachten om te zetten in duurzame daden.