2020/10/12 geplaatst in Afval, Circulair

‘Mooie resultaten ambitie Afvalreductie GBCB: participant FMO naar 17% restafval en ‘paper as a service’

In 2018 committeerden participanten van Green Business Club Beatrixkwartier (GBCB) zich aan het reduceren van afval, en restafval in het bijzonder. Sindsdien rapporteren zij hun afvalcijfers, waarbij tonnages worden omgezet in percentages. Elke organisatie bepaalde haar eigen ambitie: naar welk percentage restafval wordt toegewerkt?

Voor 2019 zijn alle beoogde percentages gehaald. Zo komt MN uit op 32% restafval, ging FMO van 34% naar 17% en de Belastingdienst kwam met 34% ruim lager uit dan de gestelde ambitie. De rest van het afval word gescheiden. Makkelijk wordt het de organisaties niet gemaakt: in deze percentages wordt papier niet meegenomen. De overheid ziet papier niet als reststroom. Eerlijk is het ook: zo scoren grote ‘papierschuivers’ niet ineens relatief goed ten opzichte van kantoren die inzetten op paperless werken. Willem van Leeuwen, facilitair adviseur bij FMO is trekker van de projectgroep Afvalreductie van GBCB: ‘Het heeft ons geïnspireerd ons afval eens goed onder de loep te nemen. We betrekken kennis-  en samenwerkingspartners en delen onze best practices met de andere participanten.’

Waar komt het afval vrij?

Zodra cijfers in kaart zijn, is de vraag: waar komt restafval vrij? Voor FMO aanleiding over een langere periode elke dag te wegen hoeveel restafval er van de afdelingen komt en deze cijfers naast die van afvalinzamelaar SUEZ te leggen. Conclusie: 80% van het restafval komt vrij bij de catering! De beoogde campagne om medewerkers beter te laten scheiden op de werkvloer ging van tafel en de focus werd verlegd naar cateraar Vermaat. Erwin Wesstein, locatiemanager FMO van Vermaat: ‘Ik ben onderzoek gaan doen, hoe kunnen we anders verpakken en single use plastics verminderen, ook de zogenaamde composteerbare verpakkingen. Met Willem heb ik korte lijnen, hij houdt mij scherp over waar het goed of juist niet goed gaat.’

Covid-19

Covid-19 gooide in eerste instantie roet in het eten. Gebruik van single use nam toe. Dat tij lijkt te keren. Wesstein: ‘Covid-19 dwingt ons tot maatwerk in het aanbieden van lunches, waardoor verspilling wordt gereduceerd. Dit nemen we mee naar de tijd post-corona.’ Nu thuiswerken voorlopig weer de norm is, is er ook tijd om te komen tot een gedegen aanpak voor het reduceren van afval en circulair inkopen. Wesstein vormde een  team bestaande uit een chef kok, manager inkoop en een duurzaamheidsmanager dat samen werkt aan een integrale benadering waarbij vooral leveranciers betrokken worden. Wesstein: ‘We hopen begin 2021 een plan op de plank te hebben liggen dat we niet alleen bij FMO maar ook op de 350 andere Vermaat locaties kunnen uitrollen.’

Paper as a service

De ambitie stopt niet bij het verminderen van afval, ook hoogwaardige recycling is een punt van aandacht. Zo sloot FMO een contract af met expert in circulaire stromen Returnity voor paper as a service, het leasen van papier. Willem van Leeuwen, facilitair adviseur FMO: ‘We betalen een vast bedrag per maand per medewerker voor printen. Returnity eist het geprinte papier terug, waarna er weer opnieuw hoog kwaliteit printpapier van wordt gemaakt.’ Voor Returnity biedt dit weer een incentive om klanten te stimuleren minder  te printen- iets dat bij FMO weinig meer uithaalt na succesvolle deelname aan PrintLess Contest met blijvend resultaat. Van Leeuwen: ‘Aan het einde van het jaar bekijken we het papierverbruik en kan het bedrag per medewerker weer omlaag.’

In gesprek met inzamelaar

Zero Waste stopt niet bij het verminderen van restafval en goed scheiden. Wat gebeurt ermee nadat een inzamelaar het ophaalt? Willem van Leeuwen: ‘Dit zijn de vragen die ik onze huidige inzamelaar SUEZ wil voorleggen. Wij nemen dan ook de verantwoordelijkheid en willen weten wat er met het afval gebeurt. Dit nemen we mee in contractonderhandelingen.’

Zero Waste hot topic

Het thema leeft niet alleen in het Beatrixkwartier, ook participanten van de andere lokale Green Business Clubs zijn ermee aan de slag. In maart jl. organiseerde GBC Nederland nog het succesvolle symposium ‘Van Ambitie naar Aanpak: Zero Waste’.  Ook aan de slag met zero waste? Vrijdag 6 november 2020 organiseert VANG Buitenshuis de Inspiratiedag Bedrijfsafval met als thema Re-use, Re-cycle, Re-THINK! Of neem contact op Nina van den Berg – projectleider Zero Waste.