Mobiliteit

Mobiliteit is een van de thema’s waar GBC Gelderse Poort zich in vast bij. Schoon vervoer en een betere bereikbaarheid zijn hierbij belangrijk speerpunten. Er is een samenwerking met Slim & Schoon Onderweg.

Bereikbaarheidsprofiel
Slim & Schoon Onderweg realiseerde een website voor Gelderse Poort waar zij naast de resultaten van het onderzoek en de geplande en/of lopende projecten, ook de bereikbaarheid, (geplande) mobiliteitsvoorzieningen en overige informatie omtrent mobiliteit delen.

E-bike Probeeractie
Een week een e-bike proberen? Wie wil dat nou niet! Lees meer.

E-hub
Gemeente Arnhem is van plan het aantal e-hubs verder uit te breiden, waaronder ook op Kantorenpark Gelderse Poort. Dit zal gaan om een pilot in samenwerking met Deelfiets Nederland.

Laadfaciliteiten
De privéparkeerterreinen zijn bijna allemaal uitgerust met laadpalen voor elektrisch vervoer. In de openbare ruimte ontbrak het nog aan laadpalen terwijl hier wel behoefte aan is. In Q3 2021 worden twee laadpalen geplaatst aan de openbare weg bij binnenkomst van het kantorenpark.

Mobiliteitsmakelaar
De projectgroep Mobiliteit werkt samen met Marc Kemink, de Mobiliteitsmakelaar regio Arnhem-Nijmegen van Slim & Schoon Onderweg. Er is onderzoek gedaan door Slim & Schoon Onderweg om de behoefte naar verbetering en verduurzaming te peilen. Hiervoor worden er interviews met werkgevers en eigenaren van panden en postcodeanalyses en enquêtes onder de medewerkers gehouden.

Verdelen Parkeerdruk
Met het naastgelegen GelreDome verkennen we kansen voor het verdelen van de parkeerdruk: dit is win-win situatie, waarbij bij drukte op Gelderse Poort geparkeerd kan worden bij GelreDome en vice versa, met een shuttledienst die vervoer verzorgt van en naar het kantorenpark. Na de zomer 2021 volgt meer informatie.

Projectgroep: Mobiliteit