Mobiliteit

Bereikbare Gelderse Poort: deelauto’s en uitbreiding laadinfra, meer parkeergelegenheid, station ontsluiten met deelfietsen en looproutes.

Binnen de projectgroep mobiliteit wordt gewerkt aan een beter bereikbare Gelderse Poort. Dit zal onder andere gedaan worden door middel van deelfietsen, elektrische deelauto’s, het plaatsen van een E-hub, uitbreiding van de laadinfrastructuur, meer parkeergelegenheid, een probeeractie van elektrische fietsen en het verbeteren van de verbinding met station Arnhem Zuid.

De projectgroep Mobiliteit werkt samen met de Mobiliteitsmakelaar regio Arnhem-Nijmegen, Marc Kemink, en is met de gebruikers van Gelderse Poort in gesprek om alle mobiliteitswensen in kaart te brengen.

Projectgroep: Mobiliteit