Mobiliteit

Mobiliteit is het containerbegrip voor een aantal belangrijke projecten op Geldese Poort. De onderwerpen die van ons van belang zijn kunnen we onderverdelen in infrastructuur/veiligheid en bereikbaarheid/duurzame mobiliteit.

Binnen het thema infrastructuur/veiligheid wordt gewerkt aan: 

  • Verbeteren infrastructuur RijkswegWest en verbinding Gelderse Poort
  • Verbeteren veiligheid en overzichtelijkheid – Gelderse Poort (bebording en rijrichtingen) 
  • Parkeerdruk verminderen 

Binnen het thema bereikbaarhied/duurzame mobiliteit wordt gewerkt aan: 

Dit geeft mooi inzicht en een goed vertrekpunt om te werken aan: 

  • Verbeteren OV-bereikbaarheid
  • Optimalisatie Station Arnhem- Zuid (en verbinding nr Gelderse Poort)
  • Deelvervoer 
  • Overige duurzame mobilteitsoplossingen (op basis van behoefte)

Vanuit het programma Slim&Schoon onderweg is mobiliteitsmakelaar Oscar Roelofs betrokken om de projecten tot een positief resultaat te brengen.

Projecten en Quick Wins:
Parkeren op GP
GP kent een parkeerdruk – Oplossing ligt onder meer in het anders inrichten van de huidige parkeervakken op de openbare ring én het dubbel gebruik maken (beiden zijden) van de openbare weg/ring voor parkeerplaatsen. Hierover zijn Gemeente en GBC GP met elkaar in gesprek. 

Optimalisatie bereikbaarheid
GP heeft een eigen bushalte. De volgende stap is dat er meerder lijnen de route via Gelderse Poort nemen. 

Realisatie openbare laadinfra

Deelvervoer  – op basis van de uitkomsten van onderzoek zal in 2024 een deelvervoeroplossing (fiets/auto/ov-fiets) een mogelijkheid kunnen zijn. 

Projectgroepleden:
Leon de Lobel – Lobel Vastgoed
Hans de Vroome – adviseur en ondersteuner
Dimitri Drijver – Gemeente Arnhem Mobiliteit 
Bianca Gommers – Bergman Clinincs 
Oscar Roelofs – Slim & Schoon Onderweg Projectgroep: Mobiliteit