Energie

2022 en 2023 stonden in het teken van het verduurzamen op pand niveau. Hier is de eerste Arnhemse Green Deal voor getekend: de Green Deal Gelderse Poort. Een aantal eigenaren en huurders tekenden voor commitment en inspanningsverplichting om alle panden naar een Energi-label A te krijgen. 

Participant EQUANS startte met energiescans op  Gelderse Poort. Daarnaast hebben GBC Gelderse Poort en EQUANS samen een ‘routekaart verduurzaming’ opgesteld om te komen tot een integrale gebiedsvisie.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de Green Deal Gelderse Poort 2.0 waarin de focus ligt op het gebied en de collectiviteit. Onze energievisie is helder, we starten graag een Energie Collectief waarmee wij inzetten op energiebesparing én op de realisatie van een lokaal energie systeem. We gaan voor opwek – oplsag en uitleveren! De stappen die wij nemen om hier te komen en waar we tegenaan lopen zullen wij vai deze site delen!

Projecten en Quick Wins:
Green Deal Gelderse Poort 2.0
Green Deal Gelderse Poort loopt tot eind 2023. Projectgroep gaat in Q4 van start met Green Deal 2.0 waarin ambities/toekomst maar ook concrete doelstellingen staan. Onderstaande projecten zullen onderdeel zijn van deze Green Deal en worden SMART gemaakt door de projectgroep.
Meer informatie volgt.

Opzetten van energie-collectief 
YesEnergie heeft zich bij de werkgroep gepresenteerd. Werkt nu offerte en een plan van aanpak uit om te komen tot een energie-collectief. Collectief energie inkopen kan al direct een verlaging van 10 – 15% in energiekosten opleveren. Dit collectief kan ook ingezet worden om de organisatiegraad van het park te verbeteren en richt zich op inkoop/advies, opwekken, opslaan en onderling uitleveren.  

Zon-op-dak/zonnecarports
Realisatie van meer zonnedaken, van de 21 daken zijn er nu 4 waar zonnepanelen liggen. Daarnaast ook verder onderzoek naar realisatie zonne-carports. Dit past ook binnen de IB-Green subsidie. Er zijn meerdere bedrijven/eigenaren met plannen.  

Optimalisatie Laadinfra
Openbare laadinfra wordt in Q4 verdubbeld. Er komen 2 laadpalen met ieder 2 laadpunten ter hoogte van Telderstraat 15 in Q4. 

Versneld Energie Besparen – Roadmap Gebouwen
Vanuit GBC NL/BZK is er subsidie beschikbaar gesteld voor actie/campagne op versneld energie besparen. De campagne bestaat uit 3 onderdelen:  

  • Focus op campagne zichtbare energiebesparing – Gelderse poort doet het licht uit 
  • Slimmer instellen van klimaatsystemen (Airco/verwarming) 
  • Routekaarten – vergroten van inzicht in huidige prestaties gebouwen en kansen voor besparing 

Er zijn van de Wing, Kadaster en Bergman Clinics routekaarten gemaakt door Equans. Hierin is te zien hoe de gebouwen presteren en wat er aangepast kan/moet worden om tot slimmer verbruik te komen. Deze routekaarten deien als uitgangspunt voor de overige gebouwen.  

Projectgroepleden:
Ad Dekker – De Wing B.V.
Paul Maessen – Gemeente Arnhem
Maurice Kostons – Equans
Marco Witschge – Bespaargarant
Chris Lorist – VNO-NCW
Jacco van Egdom- Gemeente Arnhem

We zoeken nog participanten voor in deze projectgroep. Zij denken mee over de inhoud en dragen daarmee bij aan een aantrekkelijk Gelderse Poort. Daarnaast een mooie manier om buren te leren kennen! Meer weten? Neem contact op met Milan Zewald, programmamanager.

Projectgroep: Energie