Energie

Doelstelling van de projectgroep Energie is energiereductie en verduurzaming. Zonnepark Gelderse Poort: zonnecollectoren op alle daken.

De projectgroep Energie en participant ENGIE hebben samen een ‘routekaart verduurzaming’ opgesteld om concreet te maken hoe bedrijven dit op bedrijfs- en gebiedsniveau kunnen gaan realiseren. ENGIE ondersteunt hierbij en zal als eerste stap starten met een vrijblijvende individuele inventarisatie van de ambitie en wensen van eigenaren op het gebied van energiebesparing en verduurzaming van hun gebouwen. Daarnaast wordt er binnen de projectgroep gekeken naar het collectief plaatsen van zonnecollectoren.

Projectgroep: Energie