Energie

Participant ENGIE start met energiescans in Gelderse Poort. Daarnaast hebben GBC Gelderse Poort en ENGIE samen een ‘routekaart verduurzaming’ opgesteld hoe zij dit op bedrijfs- en gebiedsniveau willen gaan realiseren. Dit alles in het kader van een Green Deal Gelderse Poort.

De routekaart verduurzaming is een stappenplan dat eigenaren en gebruikers handvatten geeft om zowel individueel als collectief aan de slag te gaan met verduurzaming. ENGIE ondersteunt hierbij en zal als eerste stap starten met een vrijblijvende individuele inventarisatie van de ambitie en wensen van eigenaren op het gebied van energiebesparing en verduurzaming van hun gebouwen. Ook krijgen eigenaren direct inzicht in de kansen tot verduurzaming en energiebesparing op basis van de specifieke energieverbruiksgegevens.

Aan de hand van deze individuele inventarisaties brengt ENGIE vervolgens ook de verduurzamingskansen voor het gebied als collectief in kaart. Met een collectieve aanpak, gesteund door effectieve onderlinge samenwerking tussen eigenaren en gebruikers, is de Gelderse Poort als geheel in staat meer mogelijkheden te creëren en grotere impact te maken.

Pilot locaties gezocht
ENGIE zal bij wijze van pilot starten met een vrijblijvende inventarisatie en energiescan van de eerste gebouwen op de Gelderse Poort. GBC Gelderse Poort is dan ook op zoek naar eigenaren of gebruikers die hun gebouw hiervoor willen aanbieden. Interesse? Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door te mailen naar geldersepoort@greenbusinessclub.nl.

De resultaten van de eerste scans worden spoedig gedeeld.

We zoeken nog participanten voor in deze projectgroep. Zij denken mee over de inhoud en dragen daarmee bij aan een aantrekkelijk Gelderse Poort. Daarnaast een mooie manier om buren te leren kennen! Meer weten? Neem contact op met Milan Zewald, programmamanager.

Projectgroep: Energie