Circulariteit

Als bedrijven in Gelderse Poort produceren we een hoop afval. Een gebiedsgerichte aanpak om afval te verminderen, beter te scheiden en hoogwaardig te verwerken biedt kansen. Deze aanpak is ook gunstig voor het reduceren van vervoersbewegingen.

Samen richting zero waste!

Meten is weten. Eerst wordt de data inzichtelijk gemaakt middels het dashboard duurzaamheidsprestaties, net als de lopende contracten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van kennis aanwezig in het netwerk van Green Business Club Nederland.

We zoeken nog participanten voor in deze projectgroep. Zij denken mee over de inhoud en dragen daarmee bij aan een aantrekkelijk Gelderse Poort. Daarnaast een mooie manier om buren te leren kennen! Meer weten? Neem contact op met Milan Zewald, programmamanager.

Projectgroep: Circulariteit