Circulariteit

Als bedrijven in Gelderse Poort produceren we een hoop afval. Afvalscheiding, lokale verwerken en recycling van materiaal hebben hier een groot effect hebben.

Binnen de projectgroep Circulariteit van GBC Gelderse Poort wordt gewerkt aan een aanpak om restafval verminderen en reststromen zo hoogwaardig mogelijk te verwerken. Hiervoor worden eerst de huidige contracten en volumes in beeld gebracht.

Projectgroep: Circulariteit