Green Business Club Gelderse Poort gaat door middel van concrete project aan de slag met de verduurzaming en verlevendiging van kantorenpark Gelderse Poort. Dit gebeurt aan de hand van 4 thema’s: circulariteit, energie, levendigheid en mobiliteit.

De projectgroepen moeten worden uitgebreid met participanten. Zij denken mee over de inhoud en dragen daarmee bij aan een aantrekkelijk Gelderse Poort. Daarnaast een mooie manier om buren te leren kennen! Meer weten? Neem contact op met Milan Zewald, programmamanager.


Projectgroepen

Circulariteit

Als bedrijven in Gelderse Poort produceren we een hoop afval. Een gebiedsgerichte aanpak om afval te verminderen, beter te scheiden en hoogwaardig te verwerken biedt kansen. Deze aanpak is ook gunstig voor het reduceren van vervoersbewegingen. Samen richting zero waste!

Meer info

Energie

Participant ENGIE start met energiescans in Gelderse Poort. Daarnaast hebben GBC Gelderse Poort en ENGIE samen een ‘routekaart verduurzaming’ opgesteld hoe zij dit op bedrijfs- en gebiedsniveau willen gaan realiseren. Dit alles in het kader van een Green Deal Gelderse Poort.

Meer info

Levendigheid & Groen

Binnen Green Business Club Gelderse Poort werken huurders en eigenaren samen aan het verlevendigen en vergroenen van het kantorenpark.

Meer info

Mobiliteit

Mobiliteit is een van de thema's waar GBC Gelderse Poort zich in vast bij. Schoon vervoer en een betere bereikbaarheid zijn hierbij belangrijk speerpunten. Er is een samenwerking met Slim & Schoon Onderweg.

Meer info