Participanten werken samen aan de verduurzaming en verlevendiging van Kantorenpark Gelderse Poort. Dit zijn eigenaren, eindgebruikers of andere stakeholders gevestigd in het gebied. Word ook participant! Door deelname aan de GBC Gelderse Poort heeft uw bedrijf toegang tot kennis en expertise op het gebied van duurzaamheid en kunt u zich profileren als duurzame koploper.

GBC Gelderse Poort biedt u:

  • Een interessant netwerk van organisaties met een duurzame ambitie in en rondom Arnhem Gelderse Poort.
  • Overlegplatform naar de gemeente.
  • Kennisuitwisseling en verdieping door kennissessies.
  • Meetbare milieuwinst door deelname aan projecten.
  • Kostenbesparing door deelname aan projecten.
  • Zichtbaarheid van uw bedrijf via de diverse kanalen van GBC, zowel lokaal, als landelijk.
  • Mogelijke business door projecten die aansluiten op de core business van uw bedrijf.
  • Toegang tot het landelijke netwerk van bedrijven aangesloten bij andere GBC’s.

Wat kost het?

€ 1155,- per jaar Eigenaren
€ 165,- per jaar – Huurders tot 50m2
€ 330,- per jaar – Huurders van 50 tot en met 100m2
€ 440,- per jaar Huurders van 100 tot en met 500m2
€ 600,- per jaar Huurders boven de 500m2

Voor meer informatie, mail naar Milan Zewald, programmamanager: geldersepoort@greenbusinessclub.nl

De doelstellingen worden vertaald in drie pijlers

Verlevendiging

Kantorenpark Gelderse Poort moet een aantrekkelijk plek blijven om te werken én te verblijven. Verlevendiging en vergroening dragen hieraan bij.

Verduurzaming

Door concrete projecten wordt de Gelderse poort verduurzaamt op het gebied van energie, mobiliteit en circulariteit.

Bereikbaarheid

Het inzetten op een groter aanbod van duurzame modaliteiten, draagt niet enkel bij aan een schonere Gelderse Poort, maar ook aan een betere bereikbaarheid.

Financiële bijdrage

Voor de continuïteit van Green Business Club Gelderse Poort is de Participantenbijdrage essentieel. Voorwaarde voor deelname aan de Green Business Club Gelderse Poort is dat uw bedrijf gevestigd is in kantorenpark Gelderse Poort, binding heeft met het gebied, het netwerk niet primair ziet als een netwerk om te ‘halen’, maar ook bereid is te ‘brengen’ en te ‘delen’. U gebruikt het netwerk niet primair voor commercieel gewin.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Contact