EQUANS

Waarom is jouw bedrijf participant van Green Business Club Gelderse Poort?
EQUANS is een services- en energiebedrijf dat de leiding neemt in de duurzame verandering. Met slimme innovatieve technische oplossingen, integrale duurzame gebiedsontwikkeling, energiezuinige slimme gebouwen en een betrouwbare opwekking en levering van groene energie (wind- en zonne-energie, WKO, groen gas, aardwarmte en waterstof) spelen wij op een verantwoorde manier in op maatschappelijke ontwikkelingen en actuele thema’s in werk- en leefomgeving.
Maar EQUANS kan dit niet alleen waarmaken. Wij geloven in de kracht van samenwerking. Samen met onze medewerkers, onze klanten, onze leveranciers, andere organisaties en overheden komen we tot de meest effectieve duurzame oplossingen. Green Business Club Gelderse Poort past als lokale krachtige impactorganisatie uitstekend bij onze gedeelde ambitie.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?
De komende jaren staat één ding centraal in onze strategie: we maken werk van de mogelijkheden om te verduurzamen. We ontwikkelen de manier waarop we werken, processen inrichten, besluiten nemen. Het wijzigt ons denken: het moet niet alleen anders, we doen het ook echt anders. Als onderdeel van de internationale EQUANS onderschrijven we de overkoepelende MVO-ambitie en de OESO richtlijnen omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van daaruit geven we vorm aan het MVO-beleid van EQUANS en implementeren dat middels een MVO managementsysteem dat is gebaseerd op de ISO26000 richtlijn. De Stichting MVO Register verifieert als onafhankelijk bureau jaarlijks onze MVO prestaties.

Als mens, als bedrijf en als maatschappij zijn wij onlosmakelijk verbonden en afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen, het ‘natuurlijk kapitaal’. Wij willen vervuiling en verspilling voorkomen en zijn voortdurend op zoek naar een betere manier van werken. Dat geldt zowel voor ons eigen bedrijf, onze leveranciers als ook voor onze dienstverlening aan klanten.

Hiervoor willen wij:
– CO2 neutraliteit bereiken voor onze eigen uitstoot in 2030;
– in 2030 50% minder primaire grondstoffen gebruiken;
– vermijdbare vervuiling voorkomen;
– activiteiten ontplooien die een positieve bijdrage leveren aan het milieu.

EQUANS is gecertificeerd op Niveau 5 van de CO2 Prestatieladder.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan Green Business Club Gelderse Poort hierbij helpen?
Green Business Club Gelderse Poort geeft ons de mogelijkheid om samen met onze (potentiële) klanten concreet met verduurzaming en energiebesparing bezig te zijn. Wij delen onze technische kennis en expertise, maar wij leren ook van de best practices van andere partijen. Green Business Club Gelderse Poort brengt partijen bij elkaar die enthousiast en ambitieus zijn op het gebied van duurzaamheid, net als wij.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij Green Business Club Gelderse Poort?
Ik krijg veel energie van het realiseren van bijzondere prestaties en daar geven de ambitieuze doelstellingen van Green Business Club Gelderse Poort alle gelegenheid toe. Het is een mooi netwerk van enthousiaste mensen en bedrijven die de mouwen willen opstropen om samen iets moois neer te zetten. En dat gaat op een informele en prettige manier, wat mij persoonlijk erg aanspreekt.