EAU European Association of Urology

Waarom is jouw bedrijf participant van de Green Business Club Arnhem Gelderse Poort?
We willen betrokken blijven bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein.

Wat doet het bedrijf al op het gebied van duurzaamheid en welke wens is er nog?
Wij doen hier op dit moment niet zoveel aan. Momenteel zijn we altijd bezig met optimaliseren van digitalisering. We hebben de wens op betere aansluitingen in het openbaar vervoer.

In navolging op bovenstaande vraag: hoe kan de Green Business Club Arnhem Gelderse Poort hierbij helpen?
Ondernemers met elkaar in contact brengen, zodat zij gezamenlijk initiatieven kunnen ontplooien en door faciliteiten aan te bieden aan medewerkers. Hierdoor kunnen de kosten gedeeld worden en wordt dit ook voor kleinere werkgevers aantrekkelijk.

Wat is je persoonlijke betrokkenheid bij de Green Business Club Arnhem Gelderse Poort?
Ik werk hier bijna 12 jaar en weet welke zaken goed en minder goed geregeld zijn en ik draag graag mijn steentje bij aan verbetering van de omgeving en de faciliteiten.