GBC Gelderse Poort bestaat uit een bestuur en een programmamanager. De rol van de programmamanager is cruciaal, zij waarborgt de continuïteit van de lopende projecten en levert input voor nieuwe projecten. Er vindt maandelijks overleg plaats om de lopende zaken te bespreken en de koers te bepalen. Het programma met bijbehorende projecten wordt uitgewerkt in projectgroepen. Deze projectgroepen worden gecoördineerd door de programmamanager die tevens verantwoordelijk is voor de organisatie van evenementen en communicatie.

 


Uitvoeringsorganisatie

Milan Zewald
Programmamanager

Bestuur

Rolf Engelsing
Engelsing Beleggingen


Leon Tjakkes
CROP


Nicky Engelsing
Engelsing Beleggingen


Leon de Lobel
Lobel Vastgoed


Matthijs Kop
Gemeente Arnhem


Ad Dekker
De Wing B.V.


Nard Dekker
De Wing B.V.


Harold Langens
PreZero