GBC Gelderse Poort, ENGIE, Bespaargarant en gemeente Arnhem werken aan een Green Deal Gelderse Poort. Eigenaren worden van harte uitgenodigd deze Green Deal te tekenen en gebruik te maken van een mooi aanbod. Hiermee nemen zij hun verantwoordelijkheid voor de verduurzaming van gebouwen. Ook huurders worden uitgenodigd de Green Deal te tekenen.

Mela Splinter, bestuursadviseur gemeente Arnhem: ‘Van overheidswege moeten kantoren in 2023 minimaal over een energielabel C beschikken. Het rijk verplicht bedrijven om energiebesparende maatregelen te treffen die je binnen vijf jaar terugverdient, zoals bijvoorbeeld bij led-verlichting en verwarming. Binnen zo’n ‘green deal’ kunnen bedrijven en gemeente elkaar helpen waardoor het gemakkelijker wordt om aan de verplichtingen te voldoen. Maar ook kun je samen profiteren van bijvoorbeeld subsidies, collectief eigen energie opwekken of andere duurzame ontwikkelingen’.

Green Deal Gelderse Poort loopt tot eind 2023. Projectgroep gaat in Q4 van start met Green Deal 2.0 waarin ambities toekomst maar ook concrete doelstellingen staan.

Neem contact op met Milan Zewald voor meer informatie.