De Gezondheidscheck

Weet jij hoe gezond en fit je echt bent? Doe gratis de Gezondheidscheck! Krijg inzicht en advies hoe je ervoor staat en waarmee je direct aan de slag kunt. Wat betekenen de resultaten? De leefstijlcoach geeft jou vervolgens advies.

Weet jij hoe gezond je echt bent? Doe de check!
Krijg inzicht en advies hoe je ervoor staat en waarmee je direct mee aan de slag kunt! Doe de Gezonheidscheck omdat je bijvoorbeeld:
– wel eens wilt weten hoe je fysiek ervoor staat;
– je (sport)prestaties wilt verbeteren of zelfs het maximale uit jezelf wilt halen;
– op een gezonde en plezierige manier oud wil worden;
– de risico’s op diabetes, hart- en vaatziekten en longaandoeningen wil beperken/voorkomen.

Doel
Het doel van de Gezondheidscheck is om inzicht te krijgen en bewustwording te creëren. Het brengt gezondheidsrisico’s in kaart en met name ook om kwetsbare medewerkers die identificeren en extra ondersteuning aan te bieden.

Inhoud
– Afname vragenlijst gebaseerd op de richtlijnen van de Gezondheidsraad Nederland en het Voedingscentrum;
– Gewicht, buikomvang, lichaamsverhouding en BMI-meting;
– Cholesterol meting;
– Glucose meting;
– Hartslag en bloeddruk meting;
– Persoonlijk rapport met alle waardes;
– Adviesgesprek met een leefstijlcoach.

Hoe werkt het?
Je krijgt met onze persoonlijke gezondheidscheck inzicht en bevestiging in jouw belangrijkste (onzichtbare) lichaamswaarden en leefstijlfactoren. Vervolgens nemen we met je door wat de resultaten voor jou betekenen en adviseren we je over hoe je hier gericht mee aan de slag kunt.

Stap 1. Je start met een vragenlijst over jouw gezondheid en leefstijl gebaseerd op de richtlijnen van de Gezondheidsraad Nederland en het Voedingscentrum.
Stap 2. Je wordt fysiek gemeten.
Stap 3. Je krijgt een persoonlijk rapport met de resultaten en deze nemen we in een adviesgesprek met je door.
Stap 4. Optioneel: follow-up afspraak. Zijn er dingen uit de check gekomen waar je mee aan de slag wil? Je bedenkt samen met de leefstijlcoach concrete acties die na een aantal weken besproken worden. Deze stap wordt verwerkt in het bestaande leefstijlcoach spreekuur.

Extra info: Sportbedrijf Arnhem

Tijdsduur
De tijdsduur per gezondheidscheck is 30 minuten.

Inzet leefstijlcoach
De gezondheidscheck wordt uitgevoerd door een geaccrediteerd leefstijlcoach.

Aansluiting op vitaliteitsaanbod
Tijdens het adviesgesprek met de leefstijlcoach kan de medewerker gewezen worden op het vitaliteitsaanbod wat de organisatie aanbied. Dit om zo direct een inhoudelijke opvolgingsactiviteit in te zetten. Deze concrete opvolging stimuleert de deelnemer om direct aan te slag te gaan met aandachtsgebieden en actiepunten.

Locatie
We streven ernaar om meerdere afspraken op 1 dag in te plannen. Deze zijn in de Commanderie. Mocht er vanuit uw organisatie interesse zijn om op locatie te komen, kan dit in overleg.

Privacy
Tijdens het PMO worden persoonsgegevens verwerkt en kan vertrouwelijke informatie worden gedeeld. Hier gaan wij vanzelfsprekend zorgvuldig en conform de geldende wet- en regelgeving mee om.

Optioneel
Follow-up afspraak Tijdsduur: ± 20 minuten
Zijn er uit de gezondheidscheck acties gekomen waar de medewerker mee aan de slag wil? Om ervoor te zorgen dat de medewerker daadwerkelijk aan de slag gaat met de actiepunten plannen we een follow-up gesprek. Dit gesprek vindt tussen de 2 à 4 weken na de gezondheidscheck plaats.

Inhoud van de follow-up afspraak
– Hoe is het nu en hoe staat het met de actiepunten?
– Zijn nieuwe of aanvullende acties wenselijk?
– Welke ondersteuning heeft de medewerker nog nodig?
– Ook kan de deelnemer nogmaals gewezen worden op de mogelijkheden van het vitaliteitsaanbod van de organisatie.

Aanmelden
Aanmelden hiervoor is mogelijk via onderstaande button!