2023/07/25 geplaatst in Energie

Versneld Energie Besparen: Gebouwenscans geven inzicht

De noodzaak om aan de slag te gaan met energiebesparing is groter dan ooit. Green Business Club Arnhem Gelderse Poort is aan de slag met de kantorenaanpak bestaande uit een campagne tegen onnodig laten branden van verlichting, energie besparen door minder en slimmer te verwarmen en koelen én het laten maken van routekaarten op gebouwniveau. Voor het onderdeel ‘routekaarten’ is Equans bij GBC Arnhem Gelderse Poort langs geweest voor gebouwenscans.

Lichten uit!
Eerder dit jaar is stap 1 van de drietrapsaanpak gelanceerd met de campagne: ‘Gelderse Poort doe(t) het licht uit!‘. Op de Gelderse Poort werken we toe naar een kantorenpark waar structureel geen onnodige lichten branden tussen 23:30 – 06:00 uur. Als onderdeel van deze stap, zijn er nachtelijke beelden gemaakt en wordt er aandacht voor gevraagd door middel van een filmpje.

Stappen richting Paris Proof met gebouwenscans
Na stap 2 ‘Klimaatsystemen duurzamer instellen’, hebben we stap 3 bereikt: de gebouwenscans door Equans. Hierdoor is er een duidelijk beeld over de te nemen stappen richting Paris Proof.

Zo kan er bijvoorbeeld helpen om de kloktijden na te gaan en te optimaliseren. Wanneer een toenemend elektraverbruik zichtbaar wordt wanneer de buitentemperatuur hoger wordt, kan er gekeken worden naar hoe de vrijgave van koeling beter wordt ingeregeld.

Alle gebouwen op ons kantorenpark hebben label A – A++. Een positief gegeven wat vooral iets zegt over de potentie van het gebouw. De volgende stap is onderzoeken hoe zuinig een gebouw gebruikt wordt; de WEii- score, ook een praktisch handvat op weg naar Paris Proof. Over het algemeen zijn de uitkomsten van de 3 panden zeer goed te noemen. Dit wordt gebruikt als uitgangspunt om een stappenplan voor alle panden op ons kantorenpark te maken.

Benieuwd naar alle uitkomsten, bekijk ze in het Document ‘Gebouwscans GBC Arnhem’.

Meer informatie
Interesse in WEii, Paris Proof of welke stappen er voor jullie nog te nemen zijn? Laat het ons weten via geldersepoort@greenbusinessclub.nl! Na de zomer volgt een sessie, zodat we met elkaar weer een stapje dichter bij Paris Proof komen!

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van Binnenlandse Zaken Selina Roskam #Zetookdeknopom #energiebesparing