2021/10/19 geplaatst in Energie

De energiescan loont, ook voor uw bedrijf!

De subsidieregeling energiescan voor ondernemers is heropend en aantrekkelijker gemaakt. Ook bedrijven op Gelderse Poort kunnen hier gebruik van maken de komende 5 maanden. De energiescans, voortgekomen uit de Green Deal op de Gelderse Poort worden uitgevoerd door de landelijke partner van Green Business Club (GBC) Nederland: EQUANS.  

De Wet Milieubeheer bepaalt dat midden- en grootverbruikers energiebesparende maatregelen moeten nemen die ze binnen vijf jaar terugverdienen. Dit omdat ondernemers samen een gigantische energiebesparing kunnen realiseren. Deze bedrijven en instellingen hebben de Informatieplicht Energiebesparing en zijn verplicht om te rapporteren in het eLoket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. Kleinverbruikers hebben de zorgplicht om verspilling tegen te gaan.

Makkelijker voldoen aan je plichten
Een energiescan maakt energie besparen én het voldoen aan de informatieplicht en zorgplicht makkelijker. Krijg inzicht in uw energieverbruik, verduurzamingsmogelijkheden en kostenbesparing. Een adviseur komt op bedrijfsbezoek en maakt een inventarisatie. Daarnaast ontvangt u een aansporende sticker voor op uw bedrijfspand en een digitaal logo voor communicatie-uitingen. Hiermee laat u zien dat u het milieu minder belast.

Energiescan van EQUANS
Voor de kosten van de energiescan kun je 75% subsidie aanvragen bij gemeente Arnhem en loopt tot eind februari 2022. De energiescans op Gelderse Poort worden uitgevoerd door EQUANS, landelijk partner van GBC Nederland en geeft u inzicht in uw energieverbruik.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de energiescans van EQUANS? Of een subsidie aanvragen? Neem contact op met Milan Zewald, programmamanager GBC Arnhem Gelderse Poort via geldersepoort@greenbusinessclub.nl