2021/04/21 geplaatst in Geen categorie

Laat de zon maar schijnen op de Gelderse Poort!

Lid zijn van de Green Business Club Gelderse Poort (GBC) betekent veel voordelen voor bedrijven. Van het delen van kennis tot het goedkoper centraal inkopen. In deze unieke Arnhemse club in Arnhem Zuid vinden steeds meer huurders en eigenaren van kantoren elkaar. Een gesprek met Milan Zewald, programmamanager GBC en Mela Splinter, bestuursadviseur gemeente Arnhem, over het ontstaan van de Green Business Club en vooral wat betekent deze club voor ondernemers?

Delen is het nieuwe vermenigvuldigen

Milan: ‘Ons doel is om een vereniging van eigenaren en gebruikers te zijn die de aantrekkelijkheid van het park vergroot op een duurzame manier. De bedrijven kunnen elkaars kennis delen en centraal inkopen, waardoor het qua kosten interessant kan worden. We denken er over om ook gezamenlijk de ‘groene’ marketing op te pakken. Samenwerken is echt beter en zorgt voor positieve dynamiek’.

Green Deal

Mela wijst naar het algemene aanbod van de gemeente om een zgn. ‘green deal’ te maken. ‘Van overheidswege moeten kantoren in 2023 minimaal over een energielabel C beschikken. Het rijk verplicht bedrijven om energiebesparende maatregelen te treffen die je binnen vijf jaar terugverdient, zoals bijvoorbeeld bij led-verlichting en verwarming,’ zegt Mela. Binnen zo’n ‘green deal’ kunnen bedrijven en gemeente elkaar helpen waardoor het gemakkelijker wordt om aan de verplichtingen te voldoen. Maar ook kun je samen profiteren van bijvoorbeeld subsidies, collectief eigen energie opwekken of andere duurzame ontwikkelingen’.

Speerpunt zonnepanelen

Milan: ‘Wat betreft die green deal, ons speerpunt voor dit jaar worden de zonnepanelen. We zijn hierover in gesprek met de gemeente. De kantoren van de Gelderse Poort hebben wat kleinere daken, maar alles bij elkaar kun je hier heel wat zonnepanelen kwijt en ben je al een heel eind op weg met de energietransitie. Energieleverancier ENGIE, kennispartner en deelnemer van de GBC op de Gelderse Poort, helpt ons hierin. Ze doen energiescans en kijken waar de mogelijkheden en kansen per pand zitten. Dit zit allemaal ingesloten in die green deal, van advies tot uitvoering en advies over (co-) financiering’

Ontstaan

De aanleiding voor het oprichten van de Green Business Club was het versteende pleintje bij de entree van de Gelderse Poort. Er waren plannen om dit plein te vergroenen. Het Team Leefomgeving van de gemeente stelde geld beschikbaar om dit samen met de bedrijven op te pakken. Na een periode van contact tussen verschillende mensen is er een beweging ontstaan die leidde tot de oprichting van de Green Business Club en de komst van Milan als programma manager, Inmiddels hebben zich zo’n vijfentwintig van de zeventig bedrijven op het kantorenpark zich aangesloten bij de GBC en gaat men vol energie aan de slag met de verduurzaming van de Gelderse Poort.

Milan Zewald, programmamanager GBC Gelderse Poort: “Ons park heeft slechts 10% leegstaande panden, dat is toch heel netjes. En het zijn de meest recente gebouwen van Arnhem dus makkelijk toekomstbestendig te maken. We zijn ook aangesloten bij de landelijke Green Business Club, dat geeft een extra boost aan onze verduurzaming!”

Deze tekst is gepubliceerd in het Arnhem Ondernemersbelang.