2021/02/10 geplaatst in Algemeen, Geen categorie

Keurmerk Veilig Ondernemen voor Gelderse Poort

Participanten van Green Business Club Gelderse Poort werken samen aan de verduurzaming en verlevendiging van het Kantorenpark Gelderse Poort. Sinds 2019 heeft het kantorenpark het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B).  Dit keurmerk maakt het mogelijk om op een gestructureerde manier de veiligheid van winkelgebieden, bedrijventerreinen, buitengebieden en uitgaansgebieden te verbeteren. Als publieke en private partijen volgens het KVO-proces met elkaar samenwerken, kunnen zij een KVO-certificaat aanvragen.

Het Kantorenpark Gelderse Poort ontving het certificaat in 2015 met een geldigheid van drie jaar, in 2018 werd het verlengd. Het huidige certificaat loopt af in oktober 2021. In 2019 verscheen een uitgebreide KVO-B rapportage voor Gelderse Poort, het resultaat van nauwe samenwerking tussen Gemeente Arnhem, Politie, Brandweer en destijds de Vereniging van Kantooreigenaren Gelderse Poort. MKB Nederland verzorgde de procesbegeleiding. Reden voor deze samenwerking was het optimaliseren van het Kantorenpark Gelderse Poort op het vlak van schoon, heel en veilig. De veiligheidsproblemen met betrekking tot verkeers- en brandveiligheid, sociale veiligheid en inbraakgevoeligheid werden in kaart gebracht, vervolgens zijn oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Eind 2020 vond er tweemaal een schouw plaats, voor een geactualiseerd beeld van situatie.

Kracht van samenwerking

Het ministerie van Justitie introduceerde het Keurmerk Veilig Ondernemen om de kwaliteit van veiligheid op bedrijventerreinen en in winkelgebieden herkenbaar te maken. Effectieve criminaliteitsbestrijding vraagt om samenwerking. Het keurmerk wordt daarom toegekend als alle betrokken partijen effectieve en structurele maatregelen nemen, die de veiligheid rondom zo’n terrein of gebied verhogen. Milan Zewald, programmamanager van GBC Gelderse Poort, heeft laagdrempelig contact met politie en gemeente Arnhem in het kader van het KVO. Meer weten? Neem contact op door te mailen naar geldersepoort@greenbusinessclub.nl.