2020/12/15 geplaatst in Algemeen

Bedrijven Gelderse Poort werken samen aan toekomstbestendig en duurzaam kantorenpark

Op maandag 8 december 2020 vond de online kick-off plaats van Green Business Club (GBC) Arnhem Gelderse Poort en werd de officiële start van deze duurzame samenwerking gevierd. Daarnaast werd er inhoudelijke ingegaan op de thema’s en projecten waar GBC Arnhem Gelderse Poort de aankomende tijd mee aan de slag gaat.  

Voorzitter Rolf Engelsing, algemeen directeur Engelsing Beleggingen, heette iedereen welkom en schetste het toekomstbeeld van het kantorenpark Gelderse Poort. “Vanuit Green Business Club Arnhem Gelderse Poort hebben wij onszelf tot doel gesteld om een toekomstbestendig en duurzaam kantorenpark neer te zetten met een groot netwerk, een grote aantrekkingskracht en een zeer hoge gebruikerstevredenheid.” aldus dhr. Engelsing. De participanten van GBC Arnhem Gelderse Poort bestaan uit gebruikers en eigenaren van de Gelderse Poort, ondersteund door de gemeente Arnhem, en gaan met drie projectgroepen aan de slag. Binnen deze projectgroepen, Energie, duurzaamheid en circulariteit, Mobiliteit en Levendigheid, worden verschillende concrete projecten opgezet om de eigen bedrijfsvoering te verduurzamen en om het kantorenpark te verduurzamen en te verlevendigen. De afgelopen tijd zijn er al een aantal mooie projecten in de steigers gezet:

Energie
GBC Gelderse Poort en participant ENGIE hebben samen een ‘routekaart verduurzaming’ opgesteld om concreet te maken hoe bedrijven dit op bedrijfs- en gebiedsniveau kunnen gaan realiseren. ENGIE ondersteunt hierbij en zal als eerste stap starten met een vrijblijvende individuele inventarisatie van de ambitie en wensen van eigenaren op het gebied van energiebesparing en verduurzaming van hun gebouwen.

Zero Waste
Verder wordt binnen het zero waste project van GBC Gelderse Poort gewerkt aan een aanpak om restafval verminderen en reststromen zo hoogwaardig mogelijk te verwerken. Hiervoor worden eerst de huidige contracten en volumes in beeld gebracht. Participant SUEZ werkt mee aan dit project en heeft als grote afvalinzamelaar veel kennis in huis. Harold Langens, Manager Sales Mid Market bij SUEZ: ”Samen kunnen we voor verandering zorgen! Ons hoofdkantoor is te vinden op de Gelderse Poort. Het is voor ons een win-win situatie om met onze buren aan de slag te gaan om zo vervoersbewegingen te reduceren en op een laagdrempelige manier kennis te delen. Zo kunnen we als park de verduurzaming verbeteren en dus ook de gebruikerstevredenheid.”

Mobiliteit
Binnen de projectgroep mobiliteit wordt gewerkt aan een beter bereikbare Gelderse Poort. Dit zal onder andere gedaan worden door middel van deelfietsen, elektrische deelauto’s, het plaatsen van een E-hub, uitbreiding van de laadinfrastructuur, meer parkeergelegenheid, een probeeractie van elektrische fietsen en het verbeteren van de verbinding met station Arnhem Zuid. GBC Gelderse Poort werkt samen met de Mobiliteitsmakelaar regio Arnhem-Nijmegen, Marc Kemink en is met de gebruikers van Gelderse Poort in gesprek om de mobiliteitswensen in kaart te brengen. 

Levendigheid
Binnen de werkgroep levendigheid wordt samengewerkt aan een levendige Gelderse Poort. Zo is er aandacht voor vergroening van het centrale plein en komt er activiteitenkalender. Er wordt gekeken wat gezamenlijk kan worden georganiseerd voor de 4000 werknemers op het kantorenpark, zoals burn-out preventie, sport, borrels en bewegwijzering.

Alle aanwezigen gingen vervolgens in break-out rooms in gesprek over de bovenstaande thema’s, de bijbehorende ambities voor deze thema’s en eventuele projecten voor nu en in de toekomst. De enthousiaste input van alle aanwezigen wordt meegenomen en besproken binnen de verschillende projectgroepen.

GBC Arnhem Gelderse Poort kijkt uit naar een duurzame samenwerking om een toekomstbestendig en duurzaam kantorenpark neer te zetten!

Wilt u ook deelnemen aan een van de projectgroepen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Milan Zewald via milan@greenbusinessclub.nl.