2020/10/26 geplaatst in Geen categorie, Mobiliteit

Inventarisatie mobiliteitsbehoefte Gelderse Poort

Green Business Club Gelderse Poort werkt samen met de Mobiliteitsmakelaar van de regio Arnhem-Nijmegen. Zij gaan graag het gesprek aan met gebruikers van Gelderse Poort om de mobiliteitswensen in kaart te brengen.

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat de bereikbaarheid van de Gelderse Poort één van de Unique Selling Points is. Daarom hebben we de mobiliteitsmakelaar van ‘Slim & Schoon Onderweg’ van de regio Arnhem-Nijmegen gevraagd te inventariseren op welke wijze de mobiliteit, bereikbaarheid,  duurzaamheid en verdere optimalisatie van het kantorenpark kan worden aangepakt.

Inmiddels is gestart met het in kaart brengen van het ‘bereikbaarheidsprofiel’ van de Gelderse Poort. En in de volgende stap gaan we graag met alle eigenaren en huurders in gesprek, om samen te kijken naar de waardering van de bereikbaarheid en mobiliteit, de behoeften hierin en of het huidige voorzieningenniveau aansluit bij deze behoeften.

Programmamanager Milan Zewald neemt contact op voor het inplannen van deze gesprekken.