2020/04/16 geplaatst in Mobiliteit

Deelmobiliteit voor Gelderse Poort met Amber en e-bike-to-go?

Green Business Club Gelderse Poort zet zich in voor de verbetering van elektrische deelmobiliteit in het gebied. Zo kunnen mensen het gebied met het OV bereiken, maar zouden er idealiter voor zakelijke afspraken ook elektrische auto’s en e-bikes beschikbaar zijn. In deze onderzoeksfase wordt behoefte van de gebruikers in kaart gebracht. Ook is er contact met e-bike-to-go en Amber, twee marktpartijen die dit soort deelmobiliteit aanbieden.

Onderzoeksfase
Eerst wordt gekeken naar de behoefte van de gebruiker en het draagvlak. Welk type mobiliteit is gewenst en met welk doel? Zakelijke ritten of juist woon-werkverkeer? Er zijn investeringen en bijdragen gemoeid met de implementatie, dus vooronderzoek is noodzakelijk.

BMW i3 van Amber
De elektrische auto’s van Amber staan al door het hele land. Reserveren gaat via een app. Hierin geef je aan hoe laat je wilt vertekken, waar je naar toe wilt en bij welke locatie je de auto wilt ophalen. Gebruikers betalen een vast uurtarief en een standaardtarief per kilometer. Naast pay per use, kan bedrijven ook een bundel afnemen, die past bij het gebruik. Sinds 2018 maken relatiemanagers van ABN AMRO Commercial Banking ook gebruik van de BMW i3’s van Amber. Voor Fred Bos, directeur Commercial Banking Clients, past het Amber-concept zeer goed bij de duurzame ambities van de bank. Fred: ‘Elk bedrijf moet een bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Op het gebied van vastgoed en mobiliteit valt er veel te winnen. Met het gebruik van de vloot van Amber zijn onze ritten naar zakelijke klanten volledig CO2-neutraal. Binnen de bank willen we dit concept dan ook geleidelijk landelijk uitrollen. Op die manier dragen we ook weer een stuk bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Maar uiteraard hopen we hiermee ook onze zakelijke klanten te inspireren. Het concept gaat pas echt goed werken bij veel deelnemers en een landelijke dekking.’

Elektrische fietsen van e-bike-to-go
Naast elektrische deelauto’s, wil GBC Gelderse Poort ook elektrische fietsen aanbieden. Ideaal voor ritten op kortere afstand. Het concept van e-bike-to-go sluit hier goed bij aan: voor een vast maandbedrag van €79 kan zorgeloos gebruik worden gemaakt van de elektrische fiets. Daar komt een full servicepakket bij, net als een diefstal verzekering. Zijn er problem met een e-bike? E-bike-to-go zorgt voor reparatie of vervanging. Ook bieden ze fietsstimuleringsprogramma’s, facilititeren zijn de infrastructuur met betrekking tot de fietsenstalling en rapporteren ze maandelijks het gebruik. In samenwerking met VNO-NCW startte e-bike-to-go een pilot bij IPKW/Han Universiteit. Een dergelijke pilotconcept zou ook geschikt zijn voor Gelderse Poort.