2018/06/27 geplaatst in Mobiliteit

We make the Zuidas: concrete maatregelen voor slimme stadslogistiek

Aan en afvoer van goederen voor bedrijven vormt een flink aandeel van het verkeer in Zuidas. Elk bedrijf heeft zijn eigen leveranciers, die ieder met hun eigen vrachtwagens en auto’s hun spullen afleveren. Kan dat niet slimmer? Die vraag stond centraal tijdens een bijeenkomst over verduurzaming van de logistieke infrastructuur in Circl tijdens het festival WeMakeTheCity.

Bekertjes
Directeur Zuidas David van Traa vertelt bij de opening van de bijeenkomst een anekdote. Terwijl GBC Zuidas bezig was om grote ondernemingen samen te brengen om logistieke processen te stroomlijnen en uitstootvrij te maken, stopte bij het bedrijf waar de afspraak plaatsvond een vrachtwagen: ‘De chauffeur stapte uit, opende de deur van zijn bus en haalde er één doos papieren bekertjes uit. Dat was dus een goed voorbeeld van hoe we het níet willen.’
Expert op het gebied van duurzame logistiek Paul Kloppenburg benadrukt het belang van “groot denken” in deze. Hij laat zien dat de stad naar de periferie verschuift, en dat je, om de stad bereikbaar te houden, moet je beginnen bij de gebieden daar buiten. Concrete maatregelen zoals last mile vervoer in combinatie met hubs, zijn op korte termijn nodig.

Bijenkorf van vrachtwagens
Ook Paul Riemens, sinds twee jaar CEO van RAI, ergert zich al tijden aan de “onlogische logistiek” bij zijn eigen bedrijf:  ‘Als ik ‘s ochtends op mijn werk kom terwijl er een beurs wordt opgebouwd, dan schaam ik me kapot. Het is een bijenkorf van vrachtwagens en auto’s die vast staan. Het stoot allemaal CO2 uit en niemand lijkt overzicht te hebben. Met name voor de mensen die wonen in de buurt van RAI is de situatie onhoudbaar.’
Riemens pleit daarom voor een grote overslagplaats (‘hub’) buiten de stad waar vrachtwagens hun lading kunnen achterlaten. Vandaar kunnen volgeladen (elektrische) vrachtwagens – voor wat betreft RAI – naar een losplek naast de RAI rijden, die met een tunnel is verbonden met de beursvloer. Dat betekent minder fileleed om de RAI, minder uitstoot in de stad en minder geluidsoverlast. Het is een mooie oplossing, maar geen eenvoudige, en zeker geen goedkope, beseft ook Riemens. Hij pleit hierin voor een publiek-private samenwerking. ‘Daarnaast zullen we leveranciers er bewust van moeten maken dat andere oplossingen echt noodzakelijk zijn. Want nu nog wil elke leverancier met zijn eigen vracht aanmeren aan RAI. Dat kan gewoon niet meer.’

Dat logistieke stromen beter kunnen worden ingericht, daar is iedereen het wel over eens. Een stap in de goede richting was de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek van GBC Zuidas, waarbij  25 bedrijven op 25 mei 2018 een overeenkomst tekenden om te komen tot uitstootvrije stadslogistiek in 2025.

Break out
Na het plenaire gedeelte kon het publiek kiezen uit verschillende break out sessies, waar oplossingen voor logistieke vraagstukken werden besproken.

De break out sessie van de Green business Club Zuidas ging over facilitaire inkoop. Door met elkaar te zoeken naar mogelijkheden om inkoop te bundelen en contacten te leggen met leveranciers en vervoerders, pakken we het probleem bij de wortel aan en kunnen we de gehele keten verduurzamen.
Amsterdamse ondernemersorganisatie ORAM en PK Waterbouw lieten zien hoe de bestaande waterinfrastructuur van Amsterdam gebruikt kan worden voor bouwlogistiek, een oplossing die in feite al 400 jaar geleden is bedacht, maar door het wegennetwerk en vrachtwagenvervoer uit de gratie is geraakt. Voor Zuidas zijn de waterverbindingen vanaf het Amsterdamse havengebied, zoals de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en de Kostverlorenvaart/De Schinkel relevant. Dankzij toevoeging van het gebied Verdi aan Zuidas kunnen vrachtschepen tot aan de Nieuwe Meer komen.
Ondertussen werd bij Bycs de mogelijkheden voor fietshubs onderzocht, waarbij post NL liet zien hoe zij steeds meer verschillende typen, kleinere elektrische voertuigen inzetten om pakketten in de stad te bezorgen.
Horeca neemt een steeds groter aandeel in als het gaat om aan- en afvoer van producten. Ook hier kunnen oplossingen gezocht worden in samenwerkingen. HvA deed onderzoek naar deze logistieke stromen en presenteerde de eerste resultaten in de break out sessie van Hello Zuidas.

bron: Zuidas gemeente Amsterdam