2020/06/30 geplaatst in Groen, Water

Water en Groen: een update

Het Polderdak was het eerste project van projectgroep Water en Groen. Sindsdien is er veel gebeurd! Binnen de projectgroep wordt er gewerkt aan de gezamenlijke ambitie om 25.000 m2 waterbergend groen dak in Zuidas aan te leggen. Sinds begin dit jaar stelt Amsterdam samen met de Europese Unie extra subsidie beschikbaar voor blauw-groene daken.

Nieuw huis Polderdak
In 2013 werd op initiatief van Green Business Club Zuidas op broedplaats Old School het eerste Polderdak van de wereld gelegd in samenwerking met Amsterdam Zuidas, Waternet en De Dakdokters. Deze groene, waterbergende dakbedekking is op 22 en 23 juni verhuisd naar de Pijp: het onlangs gerenoveerde pand van de Voedselbank Amsterdam Zuid is de nieuwe, trotse eigenaar. Lees hier meer over het polderdak en de verhuizing hiervan.

Wij zijn blij dat er zo’n goed nieuw thuis voor het Polderdak is gevonden, te meer omdat dit project destijds een van haar eerste grote en succesvolle projecten in Zuidas was en een belangrijke voorbeeldfunctie heeft gehad. Mede door het succes van dit eerste Polderdak hebben gemeente Amsterdam en Waternet verdere afspraken gemaakt over de inpassing van blauw/groene daken bij de gebiedsontwikkeling van de Zuidas in de vorm van een waterneutrale en natuurinclusieve bouwenvelop. Gemeente Amsterdam is op haar beurt het RESILIO-project gestart. Hierin wordt met een EU-subsidie op woningcorporatie-complexen Polderdaken aangelegd.

Blauw-groene daken
In 2016 werd tijdens het Rooftop Symposium in Circl de gezamenlijke ambitie om t/m 2020 25.000 m2 waterbergend groen dak in Zuidas aan te leggen gelanceerd. We zitten nu op zo’n 30% van deze ambitie, dus hebben nog wat vierkante meters te gaan. Er zijn een hoop dakscans gerealiseerd en veel huurders van de gebouwen in Amsterdam Zuidas staan positief tegenover het plaatsen van een waterbergend groen dak. Maar het daadwerkelijk plaatsen blijkt lastig, omdat de eigenaren en beheerders (vaak ook buitenlandse organisaties) hierover gaan en deze moeilijk te bereiken zijn.

Op 25 september 2019 organiseerden GBC Zuidas, Loyens & Loeff, Waternet en Amsterdam Zuidas, in samenwerking met DGBC, daarom een diner voor eigenaren, beleggers, ontwikkelaars en beheerders van gebouwen in Amsterdam Zuidas. Tijdens deze avond maakten de genodigden d.m.v. verschillende sprekers kennis met de vele voordelen van een groen, blauw en/of geel dak en beleefden zij deze zelf ook tijdens het diner. Wij kijken terug op een goedbezochte avond vol inspirerende sprekers en energieke gesprekken. Via deze link is het verslag terug te lezen van de avond met daarbij een uitgebreide fotoreportage.

In navolging op het Groene dakdiner hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden en is de Duitse vastgoedgigant Union Investment vervolgens ook participant geworden bij GBC Zuidas. Wij zullen met alle partijen verder in gesprek gegaan om ook daadwerkelijk stappen te maken. Ook zal er tijdens de eerstvolgende PROVADA een vervolg van het Groene dakdiner georganiseerd worden. Voor die tijd zullen we met een aantal partijen de business case achter blauw-groene daken verder uitwerken.

Mede door het succes van het Polderdak op Old School is een waterneutrale bouwenvelop en natuurinclusieve ambitie de nieuwe standaard en zorgen alle ontwikkelingen voor een nieuwe bijdrage aan deze ambities. Veel nieuwe gebouwen zijn dan ook uitgerust met een groen- en/of blauw dak, zoals bijvoorbeeld EMA, VUmc Imaging Centeren The George.

Extra subsidie blauw-groene daken
Amsterdam stelt samen met de Europese Unie een half miljoen euro beschikbaar om zogeheten slimme blauw-groene daken aan te leggen. De subsidie is bedoeld voor huiseigenaren, woningcorporaties en bedrijven met een dak van minstens 200 vierkante meter. Vanaf die oppervlakte heeft het systeem het grootste effect. Afhankelijk van de kosten, wordt tot maximaal 75% vergoed. Deze Subsidie Blauwgroene daken Amsterdam 2020 is onderdeel van het project RESILIO en staat los van de bestaande subsidie voor groene daken en gevels. Subsidie aanvragen kan via: Subsidies duurzaam en groen. Een mooie extra motivatie voor het aanleggen van blauw-groene daken! Vragen of wil je hiervan gebruik maken? Neem contact met ons op!

Voedsel in de stad
Vanuit Arcadis kwam de vraag om het onderwerp Voedsel in de stad aan de slag te gaan. Arcadis is op dit moment bezig met een inventarisatie van hoe het onderwerp leeft in steden in Nederland, en dan met name het verbouwen van voedsel in de stad. Dit kan buiten zijn, op daken, maar ook binnen in gebouwen, zoals in Amsterdam Zuid-Oost bij GROWx. Gemeente Amsterdam heeft aangegeven serieus met duurzame en regionale voedselvoorziening aan de slag te gaan door onder andere de voedselvisie en de subsidie Stadslandbouw en Voedselinitiatieven voor innovatieve activiteiten om de voedselketen duurzamer te maken. Daarnaast is er natuurlijk steeds meer beweging naar lokaal. Wij horen graag wie vanuit de projectgroep het leuk vind om hieraan mee te denken en of dit onderwerp meer participanten aanspreekt.

Waterpunten
In de openbare ruimte heeft er door de gemeente recent een forse uitbreiding van watertappunten plaatsgevonden. Bekijk hier alle watertappunten in Amsterdam. Er is steeds meer aandacht voor kraanwater als gezond alternatief voor een oververhitte stad. GBC Zuidas vraagt aan alle participanten om drinkwater prioriteit te geven over bronwater uit de fles. Wij hebben de nodige ervaring in het vriendelijke wegnemen van bronwater en introduceren van kraanwater. Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

Insectenhotels en bedrijfsbijen in Zuidas
In de week van 14 april 2020 plaatste GBC Zuidas participant Amsterdam Zuidas 19 insectenhotels (https://beeinc.nl/). In de zomer van 2019 was de plaatsing van meer insectenhotels in Zuidas een van de winnende groene initiatieven. De hotels staan onder meer bij station RAI en station Amsterdam Zuid te staan. Daarnaast hebben participanten EDGE Technologies en Accenture beide twee bijenkasten. Samen met BeeLife heeft EDGE Technologies twee bijenkasten geadopteerd en neergezet op het dakterras van EDGE Olympic Amsterdam. Op het groene dak van Accenture staan ook twee bijenkasten, die Accenture sponsort samen met Workplace en ISS en worden geleased van stichting Beelease. Beelease plaatst en onderhoudt bijenkasten bij verschillende bedrijven.

Groenvisie
In de concept-Groenvisie schetst de gemeente een beeld van Amsterdam als groene stad en hoe we tussen nu en 2050 Amsterdam verder gaan vergroenen. Meer informatie hierover en de Concept Groenvisie 2050 zelf vindt je hier.

Relatie met BREEAM-in-Use
Veel bedrijven zijn op het moment bezig met certificering voor BREEAM-NL In-Use. Een aantal van de bovenstaande activiteiten kunnen hieraan een positieve bijdrage leveren. Ook hier geldt: heb je hier vragen over, laat het ons weten!

Ondanks dat er veel te doen is met het thema water en groen, hebben we besloten geen plenaire projectgroepbijeenkomsten meer te organiseren. Hier bleek te weinig animo voor en het lijkt constructiever om rondom bepaalde thema’s en projecten sessies te organiseren (zoals bijvoorbeeld het Groene Dakdiner), of te focussen op doen (hergebruik Polderdak op Voedselbank).

 

Wil je alsnog actiever meedenken over de Water en Groen-projecten van GBC Zuidas of heb je vragen? Neem dan contact op met Kasper Spaan via kasper.spaan@waternet.nl en/of Lotte Gottschal via lotte@greenbusinessclub.nl.