2019/07/07 geplaatst in Afval, Circulair

Vijf stappen naar concrete aanpak Zero Waste Zuidas

Donderdag 27 juni was er een vervolgbijeenkomst voor Zero Waste Zuidas, waarbij veel ondertekenaars van de overeenkomst aanwezig waren. Hoe gaan we deze ambitie -Zuidas Zero Waste in 2030 –  nu concreet vormgeven? Door hier samen over te discussiëren en ideeën uit te wisselen, ontstonden er vijf concrete richtingen, die verder worden uitgewerkt:

1. Verkennen van de markt
Swill, plastics en papier worden in de overeenkomst genoemd als de mono-stromen waar we mee starten. Moeten deze stromen verder worden gedefinieerd en opgesplitst in sub-stromen zoals koffiebekers, koffieresidu en citrusschillen? Wat zijn de mogelijkheden voor hoogwaardige en lokale verwerking?

2. Inzicht en meten
Voor precieze uitwerking van businesscases en potentiele impact, is data nodig. Op welke manier wordt restafval gemeten? Er moet één lijn gehanteerd worden voor rapportage en definities. Deze groep komt met een opzet voor een brief die deelnemers aan ZWZ naar hun inzamelaar sturen om zo de markt te informeren over het project én met de open vraag of zij zoveel mogelijk inzicht in volumes en verwerking kunnen geven.

3. Gedragsverandering
Hierbij ligt de focus op de voorkant van het gescheiden inzamelen. Op welke manier worden medewerkers gemotiveerd en betrokken? Kan er bijvoorbeeld een uniform inzamelingsmiddel worden aangedragen voor op de werkvloer van deelnemers waar nu nog niet gescheiden wordt? Maar ook: hoe kun je medewerkers bewegen minder afval te produceren?

4. Multitenant torens

Op bedrijfsverzamelgebouwen ligt zeggenschap over het afvalcontract meestal bij de beheerder. Ambities van de beheerder, eigenaar en verschillende huurders kunnen uiteen lopen en er is weinig tot geen inzicht in de prestaties van individuele huurders. Op welke manieren kunnen de verschillende stakeholders verleid worden tot deelname?

5. Inkoop
Voorkomen is beter dan genezen. Door anders inkopen kan afval worden gereduceerd. Niet alle deelnemers hebben direct invloed op de contracten voor inzameling van afval, maar wel op hun eigen inkoop. Deze groep zoekt uit welke producten waar “afval vrij” kunnen worden ingekocht, en of er producten zijn – denk aan koffiebekers – die wellicht helemaal niet meer ingekocht hoeven worden.

Vervolg
Het idee is dat elk van de vijf richtingen deze zomer verder wordt uitgedacht in een groepje van participanten uit verschillende disciplines. Vervolgens kunnen we de eerste stappen gaan zetten van denken naar doen.

Meer weten of deelnemen? Neem contact op met Nina van den Berg, projectmanager Afval & Circulair –  Nina@greenbusinessclub.nl.