2018/11/22 geplaatst in Algemeen, Evenementen

WTC wint eerste Green Business Cup bij programmaraad november 2018

In de gezellige “Cuddle Puddle” bij GBC Zuidas participant Edge Technologiess vond op 21 nov de tweede programmaraad van 2018 plaats. De projecten en resultaten van 2018 kwamen voorbij, en we bespraken met de participanten waar de focus ligt binnen de thema’s voor het komende jaar. De bijeenkomst kreeg een feestelijke afsluiting met de uitreiking van de Green Business Cup aan participant WTC Amsterdam, die in ontvangst werd genomen door Frank Folkers, WTC gefeliciteerd!

De aanwezigen bespraken in groepjes wat ze vooral zouden willen aanpakken in het komende jaar en waar volgens hen de kansen liggen. GBC Zuidas heeft deze input goed in kaart gebracht en gaat de ideeën en wensen van de participanten verder uitwerken in concrete plannen. De focus ligt voor 2019 op:

Water: Risk assessment voor klimaatadaptatie doorontwikkelen en aanbieden aan bedrijven, ambitie 25.000 m2 Parkdak in 2020.

Energie: Zuidas van het gas

Mensen: Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag binnen Zuidasbedrijven, hulp Voedselbank Amsterdam Zuid.

Mobiliteit: Zero Emissie Stadslogistiek, hubs, aantal bewegingen in kaart brengen en terugbrengen.

Afval: Zero waste beleid implementeren bij zo veel mogelijk bedrijven, ook focus op logistiek afvalstromen.

Green Business Cup
Als klapper van de meeting nam Frank Folkers van WTC Amsterdam de welverdiende Green Business Cup in ontvangst. WTC viel deze prijs ten deel vanwege hun grote mate van betrokkenheid bij diverse GBC Zuidas projecten, waarin zij meer dan eens de voortrekkersrol namen. De nieuwe WTC gebouwen gaan voldoen aan hoge duurzaamheidseisen, WTC is ver met  van het gas af gaan, ze initieerde mede de Audi Shared Fleet en de deel e-bike, deden mee met het Wastewatchers project, zijn al jaren uitmuntend bezig met reductie restafval in samenwerking met Ecosmart. hebben als eerste poortonderzoek logistiek laten uitvoeren waarbij studenten aan de poort data verzamelden over inkomende stromen en hebben bovendien als eerste de gegevens voor de GBC Zuidas duurzaamheidsmeting van 2018 ingestuurd!

Volgend jaar reiken we deze felbegeerde wisseltrofee weer uit aan een van onze meest actieve participanten.

We bedanken al onze participanten voor hun input en enthousiasme, en in het bijzonder Edge Technologies voor het beschikbaar stellen van de mooie locatie en Michiel Burggraaf van Engie voor het voorzitten van de programmaraad.