Slimme Stadslogistiek

Aan- en afvoer van goederen voor bedrijven vormt een flink aandeel van het verkeer in Zuidas. Elk bedrijf heeft zijn eigen leveranciers, die ieder met hun eigen vrachtwagens en auto’s hun spullen afleveren. Dat kan slimmer! GBC Zuidas, gemeente Amsterdam afdeling Zuidas, Hello Zuidas, BYCS en ORAM werken al geruime tijd samen om stadslogistiek beter te regelen. Dat kan door middel van hubs, het bundelen van stromen of het verminderen van vervoersbewegingen.

Logistieke projecten

Green Deal ZES
Tijdens het jaarlijkse GBC Zuidas CEO-ontbijt, dat dit jaar plaats vond bij Loyens & Loeff, tekende GBC Zuidas de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES). Twintig aanwezige CEO’s zetten de handtekening om hun steun aan deze deal te bevestigen. GBC Utrecht Centraal ging Zuidas voor. Daarnaast draagt de ondertekening bij aan de ambitie van de Amsterdam Economic Board om draagvlak voor de Green Deal ZES binnen de Mobiliteitsregio Amsterdam te vergroten.

Onderzoek naar logistieke stromen met HvA
GBC Zuidas doet samen met de Hogeschool van Amsterdam onderzoek naar logistieke stromen bij een aantal van haar participanten.  Van 3 september tot 15 oktober stonden twee teams van de HvA opleiding Logistiek bij de poort van een aantal grotere bedrijven met een eigen gebouw, om leveranciers te ondervragen. Zo kan worden bekeken wat er in komt en wat er uit gaat, en vooral met wat voor vervoersmiddelen. Vervolgens verwerken de studenten de data en presenteren ze hun aanbevelingen.