Mobiliteit

De projectgroep Mobiliteit zet zich in voor een transitie naar duurzame mobiliteit en slimme stadslogistiek.

Het verduurzamen van de vervoersstromen van en naar Zuidas draagt bij aan een schonere lucht en een leefbaarder klimaat in Zuidas. Daarbij maakt het Zuidas beter bereikbaar.
Samen met onze participanten stimuleren we werknemers om op (meer) duurzame wijze van en naar Zuidas te reizen. Dit betekent dat we het gebruik van het OV en/of de fiets stimuleren, evenals het gebruik van elektrische auto’s en deelauto’s. Ook proberen we forensen te bewegen om buiten de spits te reizen.
Daarnaast werken we met projecten aan de ambitie om de stadslogistiek (zoals kantoorartikelen en post/pakketten) emissievrij te krijgen in 2025.

NUON, Accenture, Vesteda, ABN AMRO, Zuidas gemeente Amsterdam, APG, Oram, Beheermaatschappij WTC Amsterdam, Loyens & Loeff, RAI Amsterdam, PON, TCA, Schiphol Taxi, Sixt, Parcls, Leaseplan, Arcadis, Houthoff, Deloitte en Edge maken op dit moment deel uit van de projectgroep Mobiliteit.

Wil je ook aansluiten bij projectgroep Mobiliteit of wil je graag meer informatie over dit onderwerp, mail dan naar projectleiders Mobiliteit Nina van den Berg: Nina@greenbusinessclub.nl of Diederik Imfeld: diederik@greenbusinessclub.nl

Hieronder vind je de meest recente projecten. Een compleet overzicht van de afgeronde en andere lopende projecten is de te vinden op de GBC Kennisbank.

Projectgroep: Mobiliteit

Elektrisch vervoer

GBC Zuidas stimuleert het vervangen van “traditioneel” vervoer door elektrisch vervoer. Elektrische (deel)auto’s en/of e-bikes kunnen woon-werkverkeer met de auto deels vervangen. Ook zetten we ons in voor meer gebruik van e-taxi’s in het gebied, onder meer met de Intentieverklaring Elektrisch Taxivervoer, die de meeste participanten hebben ondertekend. Door werknemers van participanten kennis te laten met e-bikes, stimuleren we hen om de auto te laten staan en de fiets te pakken.

Bekijk de projecten hier

Mobility as a Service

Met één handeling zien welk vervoermiddel je het beste kunt gebruiken, reserveren en betalen, waarbij rekening wordt gehouden met jouw persoonlijke omstandigheden en de drukte op de weg en het spoor. Flexibel reizen moet zo aantrekkelijk worden dat een eigen- of lease auto niet langer nodig is of veel minder wordt gebruikt. Dit heet Mobility as a Service (MaaS) en wordt de komende jaren versneld ontwikkeld om de bereikbaarheid van Zuidas, Amsterdam en de regio te verbeteren.

Lees meer

Slimme Stadslogistiek

Aan en afvoer van goederen voor bedrijven vormt een flink aandeel van het verkeer in Zuidas. Elk bedrijf heeft zijn eigen leveranciers, die ieder met hun eigen vrachtwagens en auto’s hun spullen afleveren. Dat kan slimmer! GBC Zuidas, gemeente Amsterdam afdeling Zuidas, Hello Zuidas, BYCS en ORAM werken al geruime tijd samen om stadslogistiek beter te regelen. Dat kan door middel van hubs, het bundelen van stromen of het verminderen van vervoersbewegingen.

Bekijk de projecten hier