Energie

Doelstelling van de projectgroep Energie is het reduceren van energieverbruik, het stimuleren van duurzaam opwekken van elektriciteit en gebruik van duurzame energie. Daarnaast delen participanten de ambitie om van het gas af te gaan.

De projectgroep Energie stelt zicht met de komst van  de nieuwe voorzitter van GBC Zuidas, Roland de Vlam (Loyens & Loeff), een nieuwe ambitie: Zuidas van het Aardgas. Daarnaast is er aandacht voor bestaande wetgeving, energiebesparing, lokale opwek en de overstap naar hernieuwbare energie met Nederlandse oorsprong.

De projectgroep bestaat uit eindgebruikers, eigenaren, beheerders en andere stakeholders in het gebied die participant zijn van Green Business Club Zuidas. Tweemaal per jaar komt de projectgroep samen voor een werksessie. Indien nodig komt een kleinere groep samen op projectbasis.

Wil je je ook aansluiten bij de projectgroep Energie of wil je graag meer informatie over dit onderwerp, mail dan naar projectleider energie Nina van den Berg: Nina@greenbusinessclub.nl.

Hieronder vind je de meest recente projecten. Een compleet overzicht van de afgeronde en andere lopende projecten is de te vinden op de GBC Kennisbank.

Projectgroep: Energie

Zuidas van het Aardgas

In Zuidas zijn al diverse maatregelen genomen om gefaseerd van het gas af te gaan. Binnen het beleid van de Gemeente Amsterdam Zuidas mogen nieuwe gebouwen enkel gebruik maken van duurzame energiebronnen om het gebouw te verwarmen of te koelen. Roland de Vlam, voorzitter van GBC Zuidas, wil zich hard maken om ook de bestaande bouw van het gas te krijgen.

Bekijk op de Kennisbank

Vergistingsinstallatie in Zuidas

Het Team Taste Your Waste van de Green Business Challenge initieerde het project om een vergistingsinstallatie te plaatsen in Zuidas. Hiermee hoeft organisch afval, de zogenaamde “swill”, niet meer vervoerd te worden, en dat bespaart energie. Het afval wordt lokaal omgezet in groene energie, water, warmte en compost.

Bekijk op de Kennisbank

Earth Hour/Nacht van de Nacht

Elk jaar organiseert het Wereld Natuur Fonds Earth Hour om aandacht te trekken voor de noodzaak zuiniger om te gaan met energie en de aarde. GBC Zuidas steunt deze actie en doet elk jaar mee. Een ander intiatief waar GBC Zuidas zich elk jaar bij aansluit is Nacht van de Nacht van de Natuur- en Milieufederaties dat altijd plaatsvindt in oktober. Tijdens de Nacht van de Nacht doven honderden bedrijven en gemeenten lichten van gebouwen en reclameverlichting om lichtvervuiling tegen te gaan.

Bekijk op de Kennisbank