Er zijn vijf projectgroepen met verschillende thema’s: Energie, Afval Vrij, Mobiliteit, Water & Groen en Mensen.

Minimaal tweemaal per jaar komen leden van de projectgroep samen. Het uitwisselen van kennis en best practices staan centraal, concrete projecten worden voorgelegd om draagvlak te inventariseren. Daarnaast komen leden in selectiever gezelschap samen voor de uitvoer van projecten.


Projectgroepen

Afval Vrij

Binnen de projectgroep Afval Vrij worden concrete plannen gemaakt om samen te werken op het gebied van afval en het bundelen van afvalstromen.

Meer info

Energie

De Zuidas verbruikt als geheel een grote hoeveelheid energie. Doelstelling van de projectgroep Energie is enerzijds het reduceren van energieverbruik en anderzijds het stimuleren van duurzame opwekking van elektriciteit.

Meer info

Mensen

De Projectgroep Mensen verbindt alle gebruikers van de Zuidas en bevordert de leefbaarheid van het gebied door sociale en maatschappelijke projecten en evenementen.

Meer info

Mobiliteit

De projectgroep Mobiliteit zet zich in voor een transitie naar duurzame mobiliteit.

Meer info

Water & Groen

De projectgroep Water en Groen richt zich op het duurzaam en verantwoord omgaan met water en het voorkomen van wateroverlast.

Meer info

x Green Business Challenge

De Challenge is een jaarlijks programma waarin young professionals de uitdaging aan gaan om zelf initiatieven te ontwikkelen die een concrete bijdrage leveren aan een duurzame Zuidas. In een klein team zet je binnen vijf maanden een duurzaam project op poten.

Meer info