Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam

Het Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam is één loket, één aanspreekpunt voor vragen over arbeidsmarktontwikkelingen op korte en lange termijn, werven van personeel en informatie over wet- en regelgeving.

Het WSP biedt klanten één contactpersoon, een groot bestand met divers personeel, kosteloze werving en selectie, informatie over subsidies en regelingen, arbeidsmarktinformatie, jobcoach die 24/7 kosteloos inzetbaar is en alle actuele informatie over de participatiewet.

Wat is de meerwaarde van Green Business Club voor het Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam?
Het WSP Groot Amsterdam wil graag meedenken als het gaat om duurzaam personeelsbeleid en bedrijven ondersteunen bij het investeren in de “P” van People. We willen bedrijven ervan bewust maken dat je via het WSP kansen kan bieden aan werkzoekenden voor nu en in de toekomst. Die bewustwording is al wel gaande, veel bedrijven willen participeren in de maatschappij en een constructieve bijdragen leveren aan de werkgelegenheid. Het WSP biedt, ook in het kader van de participatiewet, directe mogelijkheden voor samenwerking met werkgevers in Zuidas.

Welke concrete maatregelen heeft Werkgeversservicepunt genomen op het gebied van duurzaamheid?
Het WSP is een samenwerking van een groot aantal organisaties waaronder ook de Gemeente Amsterdam. We ondersteunen de duurzaamheidsregels die er zijn en vullen binnen het WSP ons eigen duurzaamheidsbeleid in door werkervaringsplekken en stagiaires aan te bieden. De producten en diensten van het WSP kunnen worden ingezet om een bijdrage te leveren aan het invullen van het duurzame personeelsbeleid van de organisaties.