Van Doorne

Wij zien het als onze opdracht onze talenten ook voor de samenleving in te zetten. Momenteel komt dat onder meer tot uiting in onze activiteiten voor instellingen en organisaties als Johan Cruyff Foundation, CliniClowns en KiKa (stichting Kinderen Kankervrij).

Visie op duurzaam ondernemen
Regelmatig wordt onze CO2-footprint in kaart gebracht en wordt op zoveel mogelijk terreinen de CO2-uitstoot gecompenseerd. Daarnaast schenken wij als Van Doorne aandacht aan het terugbrengen van energie- en papierverbruik, het stimuleren van gebruik van de fiets tot het meedoen aan Meatless Monday.

Wij faciliteren de maatschappelijke betrokkenheid van onze werknemers. Hierdoor zijn zij in staat om – in hun vrije tijd – meer dan 100 uiteenlopende nevenfuncties te vervullen. Verder is ons kantoor zeer actief bij de jaarlijkse inzamelactie voor de Voedselbank Amsterdam Zuid.

Wat is de meerwaarde van het lidmaatschap van Green Business Club Zuidas voor Van Doorne?
Als lid van Green Business Club Zuidas kunnen wij met andere leden een laagdrempelige wijze kennis, expertise en best-practises uitwisselen. Met meerdere bedrijven samenwerken op het gebied van duurzame projecten kan resulteren in impactvolle, succesvolle projecten.

Concrete maatregelen die Van Doorne heeft genomen op het gebied van duurzaamheid:

WKO-installatie
Inkoop duurzame energie en investering in duurzame energieprojecten
Bewegingssensoren door heel kantoor
Mobiliteit: Kantoorfietsregeling
Elektrische en hybride auto’s inclusief 12 oplaadpunten voor cliënten en medewerkers
Afvalscheiding
Meatless Monday
Duurzaam watergebruik
Voedselbank
Plastic Challenge
Recycling van oude apparatuur zoals mobiele telefoons, pc’s, laptops, TL-buizen, chemisch afval.